Het harde werk van Nel Groenendijk, Karel van Rooy, Henry de Gooijer, @Kath Duin en mijzelf heeft zijn vruchten afgeworpen. De door ons aangeleverde wijkplan voor het Soesterkwartier is goedgekeurd door het B&W.

Dat was stap 1, nu op naar stap 2 zorgen dat hij het komende jaar wordt bijgehouden en aangevuld door de geweldige initiatieven die we het komend jaar willen organiseren.

Jan Herman Koller. Voorzitter stichting Amersfoort West

logo3812

Onderstaand treft U het door het College goedgekeurde Wijkplan voor het Soesterkwartier, aan.

Vooralsnog lijkt de definitieve versie op datgene wat de inwonersvertegenwoordiging heeft ingebracht.

Wijkplan

 

U wordt nader geïnformeerd, via de wijkwebsite, of meld U aan bij 3812indebuurt@gmail.com

De redactie.

Karel van Rooy.