Dinsdagavond 17 januari, Om 21.45 uur werd in de raadszaal van het stadhuis de agenda besproken en gewijzigd. De moties over de; Tiny Houses, en De WAR werden vooraan op de agenda gezet. Dit mede door de rijkelijke publieke belangstelling.

De Motie  “Huur is geen koop” aangaande De WAR, werd ingediend door Actief en de SP in een laatste hoopvolle/ strijlustige poging om De WAR te behouden voor-, en in Amersfoort. Want al ligt er een inspanningsverplichting bij de Wethouder (Buijtelaar), dergelijke terreinen/ complexen liggen niet voor het, zogenoemde “oprapen”.

De heer Mulder (Actief) sprak de motie uit, en hoopte dat er toch sprake zou zijn van voortschrijdend inzicht bij de coalitie parijen, dan wel leden daarvan, waardoor er wellicht alsnog een positieve uitslag zou komen.

De heer Molenkamp ondersteunde de motie met een krachtig beroep op behoorlijke bestuursacties, Andere raadsleden deden een beroep op “lange termijn visie”. Een en ander riep enerzijds weerstand op, anderzijds ontlokte het nogmaals uitspraken vrij vertaald inhielden: “De WAR mag blijven, maar niet daar“!

Bij een eerdere Motie-bespreking (ver-(?)) sprak Wethouder Buijtelaar “dat de verkoopprocedure zonder juridische gevolgen voor de gemeente, gestopt kon worden”. Maar nee, hij zag geen enkele reden om dat te doen. En ook al spraken bijna alle leden van het Presidium (Raad en College) zich uit, vóór het behoud van De WAR te zijn, het leek toch een soort “houden van De WAR, maar …..zoveel toch ook weer niet!”

De stemming over de Motie, pakte dan ook – helaas voor de “echte vóór het behoud van De WAR in het Warner Jenkinson complex” zijnde aanwezigen – uit met een meerderheid tegen de motie.

Een golf van positieve energie kon men bijna weg zien ebben bij het publiek. Na deze teleurstellende uitslag, liep de publieke tribune dan ook “razend-snel” leeg. Teleurgesteld in het stadsbestuur en in de keuzes die het bestuur maakt.

Mensen waren in de war ook door de tegenstrijdige houding die er leek te zijn. Immers nog geen jaar geleden na de brand in het Knopjesmuseum, was ongeveer het hele stadsbestuur aanwezig bij de benefietveiling voor de toekomst in De WAR, in de Flint. Of was dat toch alleen maar een soort PR-actie voor “de búhne”?

Hoe dan ook, politiek gezien lijkt de strijd gestreden, over een paar dagen wordt de verkoop van het complex een feit. Of het ook echt een einde aan de “War” (strijd) betekend, wie het weet mag het zeggen.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk