De digitale wereld is soms echt een mooi gebeuren. Voorbeelden zat van manieren om met de medemens te chatten, met beeld en geluid, over de hele wereld. Ook politiek Den Haag, heeft zich gewend tot dit fenomeen via “Initiatief NU” .Staatssecretaris Jetta Klijnsma was woensdag 18 januari in Den Haag middels een live stream niet alleen te volgen op je eigen computer, maar na aanmelding kon je als “persoon” ook vragen stellen aan haar. “Let have a Social talk”

Voor de gelegenheid was onze Buurtnetwerker Henry de Gooijer, samen met Nicole Esteje , op uitnodiging van de Staatssecretaris aanwezig bij de uitzending. Henry achter de knoppen en chatbox en Nicole als presentatrice.  De moderator is deze was ZOOM. ( vergelijkbaar als Skype maar met meer mogelijkheden)

Thema
In gesprek met staatssecretaris Klijnsma over kinderen, zeggenschap en armoedebestrijding
‘Alle kinderen moeten mee kunnen doen’. Staatssecretaris Klijnsma heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor ‘kansrijk opgroeien’ voor kinderen in gezinnen met lage inkomens. In een recente brief aan de Tweede Kamer benadrukt ze het belang van betrokkenheid van kinderen zelf hierbij. In de Handreiking over Kinderparticipatie uit 2015 stelt de staatssecretaris zelfs dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden en hun mening te geven over zaken die hun aangaan. In deze Social Talk vertelt de staatssecretaris over de participatieladder voor kinderen en waarom juist bewonersorganisaties zoals Sociale Coöperaties een belangrijke rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door het opzetten en begeleiden van een Kinderwijkraad.

Deelnemers konden zich van te voren opgeven, waarna een bestandje op je pc werd gedownload en zo waar verschenen er meerdere deelnemers aan het gesprek. Middels een chatfunctie kon men tijdens de “social Talk” vragen stellen .

De Staatssecretaris begon even na 12.00 uur met een betoog over het scheppen van mogelijkheden voor kansarme kinderen. het kabinet heeft in haar begroting maar liefst 100 miljoen Euro uitgetrokken ( jaarlijks) voor wat bestemd is voor gezinnen die het financieel niet zo trekken. De 100 miljoen wordt over de gemeente verdeeld en is een “pot”om daadwerkelijk middelen te verschaffen voor kinderen. Zoals Jetta Klijnsma zegt. Het is koud buiten maar er zijn kinderen die geen winterjas hebben. Die geven we dan, geen geld maar wel een jas. Of het jaarlijkse schoolreisje kan niet worden bijgewoond, dan wel de IJsbaan is open, maar de intree is te duur. In deze gevallen ( en andere) kan dit “fonds” een uitweg bieden, zodat kinderen weer mee doen in het gehele proces en kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dit “fonds” staat los van de reeds bestaande mogelijkheden die gemeente hebben om een bijdrage te vragen voor minder draagkrachtigen.

Door een der chatters, werd het hoge woord er toch ingegooid. “armoede bestrijding”. De Staatssecretaris beaamde dat volmondig. er bestaat weer armoede. Voedselbanken hebben het druk en steeds meer mensen wenden zich noodgedwongen tot de schuldhulpverlening.  De kinderen mogen hier niet de dupe van worden.

Meerdere vragen passeerden de chatbox en dan is een halfuurtje uitzending maar kort. Vragen of er criteria worden gesteld aan degene die om geld voor een winterjas vraagt, bv. Of een schoolreisje. De antwoorden- ook op andere vragen- worden alsnog beantwoord op de site van Initiatief NU.

Een kenmerkende uitspraak van de Staatssecretaris is toch wel dat de kinderen het “recht”hebben hun verzoeken bij de Gemeente te leggen en dat deze ook daadwerkelijk de “kinder participatie” uitvoeren.

Ongetwijfeld zullen wij, via “indebuurt033” en het buurtnetwerk meer gaan horen over deze “mooie” ontwikkelingen .

Verlag Karel van Rooy.