1386De stichting Hondenvereniging Wagenwerkplaats bericht het volgende.

In samenspraak met zowel de NS als het Groene Spoor en de Wagenwerkplaats is het volgende tot stand gekomen.

Groene Spoor werkt aan een groene recreatieve verbinding van Bos Birkhoven Bokkeduinen naar het Eemplein en de Eem en wilt zodoende aansluiten op de route naar de binnenstad via de Eemhaven. Deze verbinding draagt bij aan meer groen en natuur in de stad, meer ruimte voor natuurspelen, ontmoeting, sport en beweging.

Het Groene Spoor draagt tevens bij aan een positieve sociaal-economische ontwikkeling en een klimaatbestendige stad. Het Groene Spoor verbindt daarnaast de creatieve broedplaatsen Oliemolenkwartier en Wagenwerkplaats tot één Groene Creatieve Zone. In het Vlekkenplan (2007) werkt het Groene Spoor dromen uit tot een ruimtelijke visie waarbij het Groene Spoor het gebied tussen  Eem, NS-station, Wagenwerkplaats en Bos Bokkeduinen-Birkhoven ontwikkelt tot een groen stedelijk cultuurlint. (www.hetgroenespoor.nl)

DSC_0090Projecten die al succesvol zijn afgerond zijn de Verkeerstuin en de Wagenspeelplaats op de wagenwerkplaats. Vrijdag 29 maart jongstleden is er een project toegevoegd aan dit rijtje, namelijk het beplanten van de Mondriaanlaan. In de middenberm van deze laan zijn vlinderstruiken geplant. Met dank aan Hoveniersbedrijf Van Rijnsoever, de welwillendheid van de Gemeente Amersfoort maar bovenal de betrokken vrijwilligers is deze dag zeer geslaagd. Deze dag wordt dan ook als een zichtbare start beschouwd van de verwezenlijking van de visie van Stichting Het Groene Spoor. Stichting Het Groene Spoor gaat komende tijd aan de slag met nog een aantal projecten. Deze projecten zijn Het Trapezium, De Wachtkamers en het Palmbuurtje. Net zoals bij voorgaande projecten staat hierbij samen-werkzaamheid hoog in het vaandel.

KnipselDe laatste tijd wordt echter door gebruikers bemerkt dat er een vorm van verschuiving plaats vindt. Het Soesterhof werd  opnieuw ingedeeld, er verschijnt een “popUp”restaurant en daardoor verhuizen de stadsboeren van plaats. Reden om het deel achter de lasloods te herinrichten.

Het grote, nog vrij van structurele aanpassingen, zijnde terrein achter de lasloods wordt echter steeds meer gebruikt voor minder goede doeleinde. Auto’s en motoren crossen over het terrein waardoor de groenvoorziening verloren gaat. De zojuist gerenoveerde zandgrond, vertoond weer hier en daar groei van Brem en gras, maar krijgt nu geen kans te groeien. In de nachtelijke uren is het ook redelijk druk op het terrein met allerlei activiteiten, die overdag kennelijk niet kunnen.

1 (115)Een grote groep honden bezitters, die gebruik maken van dit stukje natuur menen daarom, dat op grond van de huidige gebruikersovereenkomst met het “Groene Spoor NS, er mogelijkheden zijn.Op een kleine cirkel bij de bosvijver na, is dit de enige plek waar honden los kunnen ravotten.

En in de planning is  er is toestemming om het terrein als stadsplatteland te gebruiken, tot aan de uitvoering van het bestemmingsplan. Vandaar dat ook de “stadsboeren”hun intrede deden.

Knipsel3De stichting Hondenvereniging Wagenwerkplaats 2016, heeft daarom gemeend een gedeelte ( de middenkern)) te gaan gebruiken als honden-training-centrum. Daartoe is met de grondeigenaar overeengekomen dat de parkeerplaats bij de Lasloods gebruikt gaat worden voor leden van de hondenvereniging. De lasloods blijft normaal bereikbaar. Op het terrein zal een afscheiding worden geplaatst, tussen de rondgang en de kern van het terrein. Twee zeecontainers zullen gebruikt worden als materieel opslag en kantinefaciliteiten. De nog aan te leggen verlichting zal deels van stroom worden voorzien door de al werkende windmolen.  Op het afgesloten terrein zullen toestellen worden geplaatst voor de training van honden. Na 21.00 uur gaat het terrein op slot om overlast voor bewoners aan de Soesterweg en Palmstraat te voorkomen. De buitenring blijft beschikbaar voor wandelaars. De eerste cursussen, Puppie / GG en GH zullen zo spoedig mogelijk beginnen.

unnamed (5)Aanstaande vrijdag zal het terrein, in het bijzijn van de bestuursleden van het Groene Spoor, Werkplaats Soesterkwartier, Wagenwerkplaats en Duurzaam Soesterkwartier, om 12.00 uur worden geopend.

Honden eigenaren kunnen een autorisatie krijgen op de parkeerplaats, door zich in te schrijven op het mailadres hondenwagenwerkplaats@gmail.com

Wees er snel bij, aanstaande vrijdag gaan we beginnen.

Stichting Honden Vereniging Wagenwerkplaats.