Logo-Redactie-Bijeenkomst: Eemkwartier in Wikipedia  op dinsdagavond 29 maart om 19.30 in
het Eemhuis

Veel mensen zoeken tegenwoordig informatie online. Eén van de eerste
zoekresultaten is dan vaak Wikipedia. Om de informatie over Amersfoort op
Wikipedia uit te breiden, starten de Bibliotheek Eemland, Wikipedia en
Archief Eemland een project voor het Eemkwartier. Zij willen de geschiedenis
van deze plek (waar Het Eemhuis deel van uit maakt) in kaart brengen. Op
dinsdagavond 29 maart vanaf 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in
KAdEcafé over dit project. Van harte welkom

Het Eemkwartier is voor dit project voorlopig gedefinieerd als “gebied
tussen het spoor, de Eem, de Brabantsestraat en de Amsterdamseweg.” (Met
hier en daar wellicht een kleine uitstap naar interessante overstapjes. )
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Wikipedia_in_het_Eemhuis/Proje
ct_Eemkwartier>

Woensdag 30 maart – Verkeerstuin

Bijgekomen van het evenement Wat is Patat? Voor de kinderen is er weer
Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats: van 14.00-16.00 uur, (gratis entree)!

Donderdag 31 maart (maar ook vrijdag 1 april) DLC restaurant op de
Wagenwerkplaats – Proefeten

Ontdek het nieuwe restaurant op de Wagenwerkplaats in Amersfoort volledig
opgebouwd uit gerecyclede materialen. Beleef de pure en eerlijke smaak van
groente en fruit uit eigen kas en moestuin. Kom je proefeten? 31 maart en 1
april. 3-gangen menu inclusief 2 drankjes slechts € 25,00 p.p.
<http://www.dlcrestaurant.nl>

Vrijdag 1 april, opening hondenvereniging Wagenwerkplaats 12.00 uur.
Vrijdag 1 april – BUURTBUDGETBIJEENKOMST SOESTERKWARTIER (informatie en
evaluatie)

Bericht van  BBT Soesterkwartier

Het doet ons een genoegen om jullie uit te nodigen voor een bijeenkomst
over het buurtbudget.
Naast het budget van afgelopen jaar zullen we ook vooruit kijken naar 2016.
De laatste grote aanvragen druppelen daarvoor binnen.
De avond zal plaatsvinden in Speeltuin Soesterkwartier, op 1-4-2016 vanaf
20:00 uur (De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur).
Omdat we graag weten of u komt horen we dit graag als antwoord op deze
mail.
Namens het Buurt Budget-team, Jan-Herman en Peter
<mailto:bbtsoesterkwartier@gmail.com>

Zaterdag 2 april – 11 uur

Bekendmaking opbrengst benefiet Knopjesmuseum.

Op zaterdag 2 april aanstaande maken de organisatoren van het Benefiet
Festival voor het Knopjesmuseum de totale opbrengst van het Benefiet
Festival bekend. Naast het festival op maandagavond 7 maart in Theater De
Flint, dat bijna 300 betalende bezoekers trok,  vond ook nog een
(internet)veiling plaats en waren er diverse spontane acties. Het totaal
bedrag wordt door Ron Jagers, Roel Mulder en Mirjam Barendregt om 11 uur in
De War bekend gemaakt en symbolisch overhandigd aan Harmen Zijp en Diana
Wildschut van het Knopjesmuseum.

Wees welkom om erbij te zijn!

Zaterdag 2 april – 12-17 uur –

En daarna een keertje naar het Wijkmuseum? Daar is tot eind april de
tentoonstelling Handel en Nijverheid aan de Nijverheidsweg  nog te
bezichtigen ., adres:  St. Bonifaciusstraat 61. Daar is ook de nieuwe  DVD
“Soesterkwartier EigenWijs” te koop .

Volgende tentoonstelling: Amersfoort Klein Detroit (werktitel)

De laatste tentoonstelling over de industrie wordt begin mei geopend. De
volgende tekst is ontleend aan Wikepedia:  “Detroit is vooral bekend omdat
de grote drie Amerikaanse automerken er hun hoofdkwartier hebben:
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company> Ford,
<https://nl.wikipedia.org/wiki/General_Motors> General Motors en
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Chrysler> Chrysler. In de eerste helft van de
vorige eeuw waren er echter honderden autofabrikanten. Hieraan ontleende de
stad een van haar bijnamen, ‘Motor City’.”

De naam Klein Detroit is te danken aan onze burgemeester Molendijk (vlak na
de oorlog) die Amersfoort deze naam gaf. Dat had er mee te maken dat er ook
in Amersfoort in die tijd veel bedrijven in de stad had die met de
autoindustrie te maken hebben.  Maar, net zo goed als Detroit in verval
raakte, kan je zeggen dat er ook in Amersfoort weinig autoindustrie meer
over is (Pon is b.v. naar Leusden verhuist).

De naam Klein Detroit is het vertrekpunt voor de inhoud van de
tentoonstelling. Maar het ligt voor de hand om ook allerlei industrie die
met de metaalnijverheid te maken heeft in de tentoonstelling mee te nemen.
Daarbij kan vooral gedacht worden aan Bronswerk. Gevraagd leuke bijdragen
voor de slot-expositie over de verdwenen industrie in Amersfoort.
Inlichtingen in het Wijkmuseum, of bel Joke Sickmann 033 4611474

Zie ook de foto’s in de bijlage

APRIL FITMAAND SOESTERKWARTIER!!!!!

Joke Sickmann