Dinsdag 6 november, “Zoveel publieke betrokkenheid zouden we graag vaker zien” zei de voorzitter bij de opening van de vergadering, terwijl hij iedereen welkom heette. De publieke tribune zat zowel boven als beneden vol, zelfs in de hal buiten de Raadzaal stond publiek mee te luisteren. De stichting Groen in Amersfoort mocht hun bevindingen en zienswijze presenteren, en deden dat gedegen.

Al zat het meerendeel van het publiek er vanwege hun zorgen over het groen in-, en aan de rand van de stad, de groen/natuurpresentatie werd naar de laatste vijf minuten verschoven. Al werd er wel een filmpje vertoond van een jonge Amersfoortse uit Kattenbroek die zich ook zorgen maakte om het groen en de bomen waarin je zo leuk kunt spelen.

Eerst kwam uitgebreid het verkeersmodel aan bod. Het verkeersmodel dat aan de hand van de gegevens van onder andere de Provinciale Arbeids-Registratie (PAR) en gegevens van Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) werd “uitgepuzzeld” liet een ander beeld zien op een aantal punten.  Studenten van de Wageningen Universiteit hebben het “GroeninAmersfoort” verkeersmodel berekend en opgesteld.

Een verkeersmodel zoals voor de Westelijke Ontsluiting berekend is, blijft een prognose aan de hand van cijfers uit eerdere jaren en verwachting voor de toekomst, en daarmee eigenlijk “natte vingerwerk”. Net als bij een begroting wordt er rekening gehouden met onverwachte “omstandigheden”, maar het blijft een schatting die naar twee kanten uit kan pakken.

Een punt dat wel merkwaardig te noemen is, is dat er in de berekeningen van de gemeente in 2011 gemeten is specifiek op de Westelijke Ontsluiting in tegenstelling tot de berekening in 2014 die stadsbreed gedaan werd. Door deze verschillende metingen, en de verplaatsing in die tijd van het Ziekenhuis lijkt het logisch dat er de verschillen ontstaan zoals ze nu door stichting Groen in Amersfoort gepresenteerd werden.

Daarentegen heeft de stichting (GiA) rekening gehouden met laagbouw op de Wagenwerkplaats, terwijl de kans dat daar hoogbouw gerealiseerd gaat worden velen malen groter is, waardoor de verkeersdrukte in hun raming ook groter zal moeten worden.

Na deze feiten en cijferronde en nog wat vragen van diverse raadsleden aan de wethouder of de verkeersdeskundige van de gemeente daarover, was het dan eindelijk tijd voor het Groen verhaal. Nou ja, tijd? Vijf minuten om een presentatie te doen komt een beetje overeen met een elevator pitch/ speed date. Helaas was dit vooral voor de tri-“bune” want verder werd het slechts voor “kennisgeving aangenomen”, al is zelfs dat laatste een vraag.

Ook de overhandigde 8815 handtekeningen die gezet zijn tegen de bomenkap veranderde niets aan het plan.

Sfeerimpressie en foto’s van (o.a.) presentaties: Nel Groenendijk

Na deze Ronde werden in Het Besluit – dat is de vergadering na De Ronde – verschillende Moties en Amendementen over de Westelijke Ontsluiting afgewezen/ weggestemd. Hierdoor is er geen “rond-weg” meer terug en is de komst van de Westelijke Ontsluiting met alles wat daarbij komt of gaat een feit!