De Ronde, 23 mei 2017. Symbolisch gezien, reed Syntus deze avond een gereden ronde, De door de SP aangevraagde “Ronde” (enige tijd geleden) en de politieke vertegenwoordiging van de diverse partijen konden worden gerustgesteld. Althans leek dat zo en roept het ook de nodige vragen op.?

Om 19.00 uur verwelkomde Jacques Happe, ( D66) voor de gelegenheid Voorzitter van deze Ronde de diverse sprekers. Organisatorisch vertegenwoordigd : Syntus / Provincie Utrecht / Rocov (  Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.) / Wethouder Hans Buijtelaar. Twee klagende partijen t.w. Mevr Kooiman en de Heer van de Veer. En de politieke partijen. Waaronder Active Amerfoort / Amersfoort 2014/ SP/ CDA/ Christen Unie/ D66

Op de publieke tribune, nagenoeg geen belangstellende, m.u.v. Joke Sickmann en ondergetekende als vertegenwoordiging van het Soesterkwartier en mede indieners van de protestbrief aan Syntus over lijn 1.

Mevrouw Kooiman, bracht in stelling de memorabele wijze van gehandicapten vervoer, hetzij met een rolstoel, hetzij met een rollator. Het niet overdekt zijn van haltes en de wijze van hulp door chauffeurs ( of niet). Zelf had ze ook een kortstondig onderzoek gedaan, waarvan de klachten met de Provincie zijn doorgesproken. Dit m.b.t. tot de lijn naar Soest. Ook de werkwijze van de mechanische of elektrische plaat die rolstoelers de bus in-heffen, bleek onderwerp van deze “Ronde”. Het blijkt dat busreizigers zich met deze procedure bemoeien en dat is niet de bedoeling. Vooralsnog is gekozen voor de mechanische wijze op de bussen – aldus Syntus.

De heer van de Veer ( rolstoelgebruiker) bracht gelijkwaardige problemen naar voren. Chauffeurs die bij het zien van een rolstoeler, doorrijden. Of niet helpen bij het instappen. Hetgeen de heer van de Veer, min of meer verplicht een reisgenoot mee te nemen, die hem helpt. Dus dubbele kosten voor de rit van 1.

Door zowel de Provincie als Syntus werd diverse malen geattendeerd op de “slechte”start. Onbekende route’s; chauffeurs die deze route’s niet kenden. Onbekende haltes en ga zo maar door. Door dit alles kregen personeelsleden heel veel naar hun hoofd hetgeen bij Syntus de nodige gesprekken heeft opgeleverd.

In totaal waren er bij de begin periode circa 1500 klachten per week. Dit is, met een enigszins tevreden gevoel terug gebracht naar circa 300 per week ( Provincie Utrecht). En zoals Syntus verwoordde, de ingezette bussen voldeden niet aan het vervoer van minder validen. Er zijn nieuwe bussen besteld en de 103 rijdende bussen worden stuk voor stuk aangepast, zodat de minder valide wel de bus in kan.

Namens Rocov. bepleitte de hr Marcus dat Amersfoort zijn handen mag dicht knijpen met zo,n goed vervoer. Kennelijk is het in andere steden dus nog slechter. En om de bussen op tijd te laten rijden, zou de gemeente Amersfoort eens kunnen kijken naar hun eigen verkeersplan. Immers de groene golf op de Stadsring heeft tot gevolg dat de bussen hiervan niet profiteren door de halte’s .

Van de politieke zijde werd hier wel op gereageerd, door de concrete vraagstelling van de Ronde te beantwoorden. “Wat wordt er gedaan aan de klachten”. Het bleek een herhaling van zetten.

Wat betreft de aan alle politieke partijen, via de Griffie verstrekte protestbrief Soesterkwartier aan Syntus over de problemen met lijn 1. Dit is niet aan de orde geweest. Maar Syntus heeft ook nog geen reactie gegeven.

Na een uur debatteren, wordt geconcludeerd, dat zowel de Provincie als Syntus druk doende zijn de problemen op te lossen ten aan zien van de mobiliteit en toegankelijkheid. Alleen jammer dat je dan als minder valide, of gewone reiziger ongewild , lange en dure routes moet accepteren. Los van de volstrekt verkeerde planning van het busvervoer in het Soesterkwartier.

Ten aan zien van de klachten uit het Soesterkwartier zal het Provinciebestuur nader worden ingelicht.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.