Dinsdagavond 19 september, Voor de deur van de Molendijkzaal van het stadhuis staat Kath met de ZomerPretPas het publiek op te wachten. Geleidelijk aan vult de publieke tribune in de zaal zich met mensen die bezig zijn met jeugd (0-18 jaar)/ armoedebestrijding/ participatie of op andere wijze nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar hoe de gemeente “het geld van Jette Klijnsma” bij de jeugd wil krijgen op een manier die ook loont.

Deze Ronde is dan ook om van de Raad te horen wat zij ervan vindt. Vooraf was er een hele lijst met fondsen, organisaties, stichtingen en burgerinitiatieven ter beschikking gesteld. Al deze organiserende partijen willen zich op de een of andere manier inzetten om kinderen/ jeugd deel te laten nemen aan sport, spel, lessen of andere activiteiten, ten behoeve van armoedebestrijding en participatie. Ofwel; alle initiatieven willen er op een of andere manier voor zorgen dat kinderen niet buiten de boot vallen.

Na opening van de vergadering door de voorzitter dhr Hunink werd al snel aan de raadsleden gevraagd te reageren op de toegezonden stukken (Inventarisatie bestedingsdoelen voor de participatie van kinderen in armoede) . Hieronder een “bloemlezing” uit de opgesomde vragen en voorstellen van de verschillende raadslieden.

Aanwezige raadsleden waren:

Mevr. Jongerman – SP, Mevr. Vijzelman – Actief, Dhr. Mulder – Actief, Dhr. Flikkema – VVD, Mevr. van Burggen – PvdA, Mevr. Land – GroenLinks, Dhr. Stoelinga – Amersfoort 2014, Dhr. Happe – D66, Dhr. Huijdts – D66, Dhr. van Koningsveld – CDA, Mevr. Kennedy-Doornbos – CU

De aanwezige Wethouders waren Dhr. Tigelaar en Mevr. Imming.

De raadsleden waren het eens over de lijst met organiserende partijen: het zijn er veel! Enkele raadsleden opperden dan ook dat sommige van de organiserende partijen wellicht wat meer de verbinding konden zoeken met andere “gelijkgestemde” partijen.

Sport en Cultuurfonds tot 150 % van minimum inkomen om armoedeval tegen te gaan, werd geopperd. En de leeftijd voor het sportfonds opschroeven tot en met 17 jaar, was een ander voorstel.

Zoveel raadslieden zoveel verschillende manieren van kijken, waardoor er ook hele andere zaken gezien en voorgesteld werden: Laat mensen meer te besteden hebben en te weinig geld moet niet betekenen dat anderen dan gaan beslissen wat er mee gedaan moet worden. Daarmee dus ook, geld en de verantwoordelijkheid die daarmee samen gaat neerleggen bij de gezinnen.

De ZomerPretPas opnemen in de (te ontwikkelen?) Stadspas. Stichting Leergeld, Sportfonds en Cultuurfonds werden door velen gezien als heel belangrijk om armoedeval terug te dringen, al moet er ook goed gekeken worden naar hoe bereik je de mensen die in schuldenproblemen zitten. Opleiding en onderwijskansen moeten geboden en ondersteund worden, te denken valt aan huiswerkbegeleiding.

Op de hele lijst met organiserende staan ook leuke kleine initiatieven die weinig geld behoeven maar nu vaak stranden in de papierwinkel, is daar wat aan te veranderen?

Er staan onderzoeken op de lijst genoemd, daarover lijkt men het eens gezien de knikkende hoofden: geld voor participatie moet niet naar nog weer een onderzoek gaan. Ook over het feit dat er preventief dingen gedaan moeten worden, waren een aantal partijen het duidelijk met elkaar eens. Al werd er ook gereageerd met de opmerking: daar zijn andere “potjes” voor! Dingen die je voor de ouders doet komen veelal ook ten goede van de kinderen. En ja, maar het geld waarover gesproken wordt is bedoeld om direct ten goede te komen aan de kinderen.

Maatwerk en zelf kunnen beslissen moeten leidend zijn, zoveel mogelijk kinderen moeten geholpen kunnen worden met zo min mogelijk drempels om dat te bereiken.

Als er gekeken wordt naar bestedingsruimte moet het beslagvrije inkomen bekeken worden, anders missen de mensen met schulden de mogelijkheid om deel te nemen.

Deze avond leken de raadsleden het op een aantal zaken al heel ernstig met elkaar eens te zijn. Nu is het afwachten hoe het raadsvoorstel er eind oktober uit gaat zien en of de eensgezindheid dan ook structureel blijkt op dit agendapunt.

Verslag en foto’s: redactie