Na de uitvoering , van RONDE 1 van hoor en wederhoor van de Molenwiek op het grondgebied van het Soesterkwartier afgelopen 5 september 2017 ( lees het artikel hier) en de vele reacties over het al dan niet functioneel optreden van de “aanwezigen”, was het vanavond de herkansing.

Een leuke geste was de twee Molenwieken, geplaatst bij de Wethouder en diens adviseur.

Amersfoort, Raadszaal 19 september 2017 RONDE II, De Molenwiek. De casus is, het plaatsen van een of twee windturbine’s nabij de Rioolzuivering aan de Neonweg, grens Eem/ Soesterkwartier/ Hoogland West. Naar verluid zijn er in korte tijd 8 tot 10 stichtingen en protest bewegingen op gang gekomen om de plaatsing van de Molenwiek tegen te gaan. In een eerder stadium is er ook al geprotesteerd tegen de plannen om “in de HOEF “molenwiekjes te plaatsen, of weilanden met zonnepanelen in Hoogland West te realiseren.

Daar waar 5 september de tribune geheel gevuld was met “voor de Wind” en er namens 4 partijen vanuit het Hooglandse, “tegen wind” werd veroorzaakt, was het deze maal angstvallig stil. Op de tribune wat belangstellende en de vaste mensen van Duurzaam SK, maar lege stoelen van de eerdere sprekers. In de media was wel aandacht voor dit onderwerp, door te melden dat er 8 stichtingen/ organisatie’s tegen de komst van Molenwieken waren.

De voor en tegenstanders, moesten dan ook gezocht werden in de politiek. De diverse politieke stromingen hebben zich deze week al verdiept in de materie. Mede doordat er een discussie nota is om in 2030 Amersfoort CO 2 neutraal moet zijn..

Uw Don Quichot de La Mancha, volgde dan ook met belangstelling de discussie tussen de Raadsleden.

Kortheidshalve wordt dit beperkt verwoord:

Amersfoort 2014 Sita Koet. Geen windturbines in stedelijk gebied. De overlast is te groot. En met Amersfoort 2014, zijn ook de 8 eerder vermeldde organisaties als tegenstander verwoord. ( TEGEN).

CDA, mevr Noordman; Herhaling van argumenten. Is verwoord in het Raadsvoorstel.        ( TEGEN)

Groen Links, Janssen: Aanvang van milieu maatregelen is dringend noodzakelijk. Heeft Amendement ingediend, ( vraag hoeveel last heeft de boerderij naast de “Wiek”van de slagschaduw.        ( VOOR)

BPA  Hans van Wegen; Voorstander van windenergie. De plek roept vragen op, nadere vragen over windenergie vanaf Zee.                                                                                                                          ( VOOR)

VVD, KoosVoogd; Memoreert de argumenten van de omliggende gemeenten.                        ( TEGEN)

Messaoudi ( groep) . Heeft de middag doorgebracht met leerlingen MBO die in de Raadszaal deze stelling kregen. De leerlingen kwamen tot de conclusie dat Amersfoort de Wereld opinie “tart” en met vuur speelt. ( ingegeven door de vele “rampen” )                                                                               ( VOOR)

D66; Dassen: Zoek draagvlak om in 2030 inderdaad CO2 neutraal te zijn; Zal eerst vragen stellen aan wethouder:                                                                                                                                                  ( ? )

PVDA, Smulders.  volgen de Duurzame agenda.                                                                                 ( VOOR )

SP; Molenkamp: windenergie van zee en land.                                                                                   ( VOOR )

Chr. Unie: Dijksterhuis; heeft last van een “Duivels”dilemma , Wil burgerinitiatieven steunen, maar is tegen de locaties. Wel op de Isselt, niet op de Hoef. <Amendement >                                          ( VOOR)

Discussie rondje:

Hans van Wegen. Verbaasd zich over deze “Ronde” wil van het Raadslid Sp weten waarom er geen meerdere voorstellen zijn ingebracht over energie uit Zee wieken. Waarom het college, daarvoor betaald, niet met uitgewerkte plannen komt. De antwoorden gegeven door Molenkamp en Wethouder Stegeman, waren duidelijk. Er is al lang overleg met Buurgemeente over deze materie. Immers ook de andere gemeenten moeten op termijn CO2 neutraal zijn. Dus protesteren dat er een Wiek zichtbaar wordt in de buurgemeente, is dus ondoenlijke zaak. Ook daar zal men aan de energie problematiek moeten werken. Noordwijk heeft voor de kust een heel windmolenpark. Men heeft het nu geaccepteerd, je voorstellend dat tussen die 400 molens er ook een voor het Soesterkwartier staat. Stegeman'” dat kan dus niet, we zullen op eigen bodem ook aan de slag moeten. Het oprichten van een eigen energie bedrijf is een optie. Molendijk, mist wat dat betreft de medewerking van de BPA.

De discussie ging hierna wat heen en weer tussen de Wethouder en Raadsleden.

Conclusie en vaststelling;

In de Hoef  west, is en zal geen woonbebouwing plaats vinden in de komende 15 jaar. Er zijn geen bezwaren tot het plaatsen van een windturbine. De Hoef Zuid heeft een bedrijven functie. Hier zal geen turbine komen.

Isselt  Soesterkwartier; Er zijn geen redenen om dit niet te doen. Er is onderzoek gedaan naar de slagschaduw. Op jaarbasis is dat 15 uur. ( tijd/ zon/ weer) . in dat geval wordt de wiek uitgezet.

Overlast buurgemeente: Die krijgen of hebben een gelijkwaardig probleem op hun grond.

Vaststelling Molenwiek Soesterkwartier en de Hoef. De Raadsleden hebben geen behoefte om meer informatie. Het voorstel wordt direct in “het Besluit”gebracht volgende week. Twee Amendementen zijn ingediend. er is geen discussie meer. Hiermee aannemend, gezien hetgeen verwoord is dat Duurzaam Soesterkwartier, afdeling “wind” een paar “wiekjes” heeft geadopteerd .

Karel van Rooy.