dsc_6775Dinsdagavond 4 oktober, om 19.00u begon de Ronde in de raadszaal van het stadhuis. De publieke tribune was weliswaar voorzien van “grote persoonlijkheden” maar toch met een magere bezetting.

Op de agenda stond onder andere de adviesnota voor Projecten #Indebuurt het ging daarbij om de volgende PEILPUNTEN

1. Initiatieven van inwoners krijgen voorrang boven formele initiatieven

2. Inwoners hebben een adviserende rol bij de toekenning van aanvragen

3. Hoe groter het aangevraagde budget hoe zwaarder de indienings- en verantwoordingseisen

4. Indebuurt033 biedt inzicht in alle ingediende voorstellen en de mate van toekenning

5. Voorstellen worden getoetst op basis van hun bijdrage aan de doelen per wijk of stedelijk

6. Bij de beoordeling van voorstellen telt ook het potentieel van een initiatief

Bron: gemeente Amersfoort

dsc_0267Voor de raadsleden was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan wethouder Imming. De vragen die er gesteld werden, hadden hier en daar verrassend “nieuwe” antwoorden. Op de vraag hoeveel subsidie #Indebuurt toe mag zeggen zonder tussenkomst/ beoordeling door de Raad, kwam het antwoord tot maximaal 100.000 euro. Eerder waren er andere bedragen genoemd. Zie hier ons eerdere verslag.

Verrassend anders was ook het aantal keren dat een bijeenkomst met inwoners gehouden werd, volgens zeggen maar twee keer. Al zit dat wellicht in het feit dat alle bijeenkomsten die gehouden zijn zonder Joost van Ravensteyn (de strategisch adviseur van de gemeente) telden niet mee. Ofwel: de “goedkope, niet gecontroleerde” bijeenkomsten die vele malen vaker zijn gehouden leken nu toch echt “achtergelaten op tafel” net als de handtekeningen recent bij een ander onderwerp. Menig burger die aan die “actie-discussie” avonden meedeed, zal zich minimaal achter de oren krabben, en zich afvragen waarom hij/zij er zoveel tijd in gestoken heeft denkend dat er inspraak zou zijn?

Met de Projecten#InDeBuurt wordt bepaald op welke wijze het flexibele budget wordt ingezet en hoe inwoners en organisaties hiervoor een aanvraag kunnen indienen. Er zijn twee bijeenkomsten over de vast te stellen subsidieregeling georganiseerd op 25 mei en 31 augustus 2016 met circa 80 inwoner per bijeenkomst. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn in de peiling verwerkt. Hiermee legt het college de uitgangspunten van deze subsidieregeling aan de raad voor. Daarbij is het niet de intentie om alle bestaande betaalde inzet te substitueren door nieuwe betaalde inwoners initiatieven. Er komt gedurende de looptijd van #InDeBuurt steeds meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Daarnaast blijft er een basis van formele organisaties.

Bron: Amersfoort.nl

dsc_0265Mocht u ooit gedacht hebben dat dit wellicht kansen zou gaan bieden op de arbeidsmarkt, dan toch hooguit op de vrijwilligers-arbeidsmarkt! Wel krijgen de inwoners/ burgers meer inspraak, let wel: als het gaat zoals het moet. Want, zo maakte de wethouder wel heel duidelijk, het is niet de bedoeling dat professionals als vrijwilliger aan de bak gaan, net zo min als professionelen vrijwilligers betaald gaan worden.

Op diverse peilpunten wilde Raadsleden van verschillende partijen nog graag een toelichting. Wethouder Imming gaf hierop, voor zover mogelijk de toelichting. Of alle vragen werden beantwoord? Nee nog niet, maar dat hangt dan ook voor een groot deel af van de uitspraak van de rechtbank donderdag over de aanbestedingsprocedure en mogelijke fouten die daarin gemaakt zijn.

Een en ander zal sommigen een zucht van verlichting doen slaken, terwijl bij anderen de loyaliteit, motivatie en daarmee de energie die nodig is om het vrijwilligerswerk te doen in de schoenen zakt.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk