Op de Kop van Isselt start binnenkort een voor Amersfoort uniek woningbouwproject. De Pionier bestaat uit 208 zelfstandige en betaalbare studio’s voor jongeren tot 30 jaar. Wat de Pionier bijzonder maakt is dat het om tijdelijke huisvesting voor 10 jaar gaat, dat er jongvolwassenen van verschillende achtergronden gaan samenwonen en dat het de start is van de transformatie van dit deel van het bedrijventerrein naar woongebied. Vandaag begint de inschrijving voor de toekomstige bewoners: op www.depionier033.nl kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden en zich aanmelden.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden op het terrein gestart. De woningen worden naar verwachting in februari 2021 geplaatst. Vanaf mei 2021 trekken de eerste bewoners in hun woningen.

Mix van bewoners in tijdelijke huisvesting
De studio’s zijn beschikbaar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen. Die laatsten worden begeleid in de stap naar zelfstandig wonen. De reguliere bewoners zijn jongeren tot 30 jaar die specifiek voor het concept gemengd wonen kiezen. Zij leveren een actieve bijdrage aan het met elkaar ‘samenleven’. Het complex bestaat uit twee woongebouwen en een langgerekt gebouw langs de Amsterdamseweg waar ooit autobedrijf Smeeing stond. Hierin bevinden zich gedeelde voorzieningen zoals een wasmachineruimte en creatieve werkunits. De groene buitenruimte tussen de gebouwen wordt een heerlijke plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan.

Inschrijving huurders via corporaties en zorginstellingen
De Pionier is een gezamenlijk initiatief van de Amersfoortse corporaties Omnia Wonen, Portaal en gemeente Amersfoort. Het plan wordt gerealiseerd door ontwikkelende bouwer Plegt-Vos, specialist in flexwonen – tijdelijke huisvesting met een korte realisatieperiode. Voor de Pionier selecteren de betrokken zorginstellingen hun bewoners zelf. Portaal en Omnia Wonen selecteren de overige huurders. Zij hebben hiervoor een geldige inschrijving nodig bij Woningnet Eemvallei en dienen bij inschrijving voor dit project een motivatiebrief aan te leveren. Hierin staat bijvoorbeeld wat potentiële huurders willen en kunnen betekenen voor de woongemeenschap en hun eventuele ervaring met vrijwilligerswerk. Op basis hiervan vindt een eerste selectie plaats, een informatiebijeenkomst en tenslotte een intakegesprek. Bij gelijkwaardige motivatie en geschiktheid hebben inwoners uit Amersfoort voorrang. Op www.depionier033.nl staat alle benodigde informatie en de te nemen stappen.

Iedereen telt mee
De Pionier is een community waar bewoners actief aan bijdragen. De meesten studeren of werken, anderen zetten stappen op het gebied van het zelfstandig leren wonen. Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen: “Bij De Pionier staat het ‘samen’-gevoel centraal. Mensen wonen zelfstandig, maar kijken wel naar elkaar om. Je helpt je buren bijvoorbeeld met klussen of gaat samen koken. Deze aanpak sluit naadloos aan op de visie van Omnia Wonen. “Onze expertise is het wonen en samenleven van mensen met een beperkt inkomen. We zetten in op verbinding, het goede gesprek aangaan en werken vanuit onze kracht samen met anderen. Om zo maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. Want wonen doen we samen!”

Zachte landing
Woningcorporatie Portaal deed de afgelopen jaren al ervaring op met verschillende gemengd-wonen projecten in de stad Utrecht. Dit voorjaar werd in voormalig verzorgingshuis De Liendert gemengd wonen in Amersfoort geïntroduceerd. Regiomanager Dorine Lommen: “In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. En met 208 extra woningen doen we iets aan de woningnood in Amersfoort en meer in het bijzonder voor de doelgroep jongeren.”

Tekort aan woningen voor jongeren

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen): “Het tekort aan woningen in Amersfoort is groot en ook jongeren kunnen daardoor moeilijk een betaalbare plek om te wonen vinden. Voor jongeren uit de jeugdzorg en maatschappelijke opvang is het nog eens extra lastig om een woning te vinden die past bij wat zij nodig hebben. Het bijzondere samenwerkingsproject De Pionier biedt ruim 200 jongeren de kans om met elkaar en waar nodig met begeleiding, een fijne woonplek te creëren.”

Bijdragen aan woon- werk- en leefplezier

Bijzondere doelgroepen vragen om bijzondere oplossingen. Met flexwonen als slimme huisvestingsoplossing geven Omnia Wonen, Portaal en Plegt-Vos passende invulling aan de specifieke woon-, werk- & leefbehoeftes van de bewoners van de Pionier. Voor de corporaties, die snel kunnen schakelen met de ontwikkelpartner. Maar met name voor de bewoners, zij kunnen over een half jaar al verhuizen naar hun nieuwe woning! De woningen zijn duurzaam, maar bovenal circulair omdat ze na 10 jaar een nieuwe bestemming krijgen. Als ontwikkelende bouwer is Plegt-Vos blij dat we samen met Portaal, Omnia Wonen en de Gemeente Amersfoort een bijdrage kunnen leveren aan het woon- werk- en leefplezier van de toekomstige bewoners van de Pionier.

Pionier_flyerA5-online