De corona heeft het armoedevraagstuk in Amersfoort behoorlijk urgent gemaakt. Meer dan ooit is het van belang dat we nu de mensen gaan bereiken die in financiële nood (door-of zonder corona) zijn gekomen. Financiële zorgen creëren vaak ook op andere levensgebieden problemen. Mensen komen in een vicieuze cirkel terecht. En als hierbij kinderen zijn betrokken, geeft dat vaak schadelijke gevolgen voor hun groei en ontwikkeling. Natuurlijk willen jij en ik dat zien te voorkomen.

Pact Sam Sam heeft een enquête opgesteld om beter zicht op het probleem te krijgen.

Waarom een enquête?

Diverse fondsen en instanties merken dat hulpvragen, mede ook door corona, veranderen en dat het soms lang duurt voordat mensen over de “drempel” komen met een (financiële) hulpvraag.

Ook zien we dat ‘vraag en aanbod’ elkaar niet altijd vinden. Soms spelen er hele specifieke vragen of zijn er vernieuwende ideeën die niet sec bij een fonds ondergebracht kunnen worden, doordat  ze niet binnen één kader te plaatsen zijn.

Voor het bestrijden van armoede is samenwerking erg belangrijk. Met “aan tafel voor armoede in de wijk” wil Pact Sam Sam signalen van armoede in de wijk met elkaar delen en analyseren.

Met de uitkomsten en deze bevindingen kunnen we fondsen en instanties informeren en adviseren over ontbrekende voorzieningen en vernieuwende initiatieven.

Door middel van deze enquête horen we graag jouw bevindingen en interesse om deel te nemen aan de digitale dialoogtafel, waar we uitgebreid verder kunnen praten.

https://forms.gle/TCayQyXWveYVEYfR9

Wie is Pact Sam Sam?

Pact Sam Sam is een platform van particuliere fondsen en organisaties die hulp bieden bij het voorkomen en oplossen van armoede in Amersfoort. In de maand oktober willen we in ieder wijkdeel van Amersfoort de tafel dekken en serveren wij soep met broodjes en diepen de signalen uit die jullie waarnemen in de wijken over de huidige vormen van armoede en welke (andere) gevolgen dit heeft voor het dagelijks leven van mensen. We willen meteen doorpakken en vanuit ieders rol en zicht op dit vraagstuk kijken of het hulpaanbod voor armoede in iedere wijk voldoende is en welke aanvullingen er nodig zijn om het hulpaanbod dichter bij de mensen te krijgen die het nodig hebben.

hartelijke dank voor uw aandacht,

Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker