P4061151In vervolg op “de Ronde” van 18 maart 2015 over de plannen met betrekking tot “De Nieuwe Stad”.

Dinsdagavond 7 april, in de raadszaal van het gemeentehuis werd de maquette getoond van het te ontwikkelen gebied genaamd “De Nieuwe Stad” gelegen in het Oliemolenkwartier. Het gaat over het gebied rond de voormalige Prodent Fabriek, een en ander staat omschreven in het ambitiedocument.

Heel belangrijk voor Soesterkwartierders!

Waarom u op de hoogte gehouden wordt, is omdat een en ander grote gevolgen kan hebben voor het Soesterkwartier. Denk aan parkeren, winkels, druk verkeer, sluiproutes, maar ook uw fietsroute langs de Eemhaven. Een aantal wijkbewoners is daarom al een actie begonnen tegen hoogbouw aan de Eem, ook wel te bezien als nieuw “tochtgat” waar je niet wil fietsen met windkracht 5 of meer. Bovendien zou hoogbouw langs de Eem aan deze zijde de zon nog verder belemmeren, en daarmee de recreatie teniet doen.

Kaders

De bedoeling was om voorstellen te bespreken voor het ambitiedocument.Er werden vragen beantwoord, echter naar onvoldoende tevredenheid. Meer vragen werden gesteld. Er zullen moties en amendementen ingediend worden om een en ander aangepast te krijgen. Binnenkort zal er over deze moties en amendementen gestemd gaan worden. De moties en amendementen worden ingediend om de kaders van het ambitiedocument vast te stellen.

In begrijpelijk Nederlands

Duidelijke uitleg wat het verschil is tussen een motie en een amendement. Met name over de parkeergelegenheid/ parkeerdruk, de verkeersdruk/ ontsluiting, en de geplande hoogbouw zullen op die manier door de raadsleden aangepast, vernieuwd of verworpen kunnen worden. De kaders zijn van belang omdat de raad geen “blanco cheque” af wil geven.

Voor de duidelijkheid: de vergelijking is niet om denigrerend te kijken naar de ontwikkelaars of andere partijen in deze! Om een heel simpele vergelijking te geven: een kind stuur je ook niet met de mededeling: ga maar voor 1,= speelgoed halen dan komt papa, of mama later betalen, naar de winkel. Doe je dat wel, dan weet je zeker dat de rekening hoger is en waarschijnlijk het speelgoed van de tijdelijk populaire soort.

Meedenken, meepratenP4061187

Wilt u inspraak bewerkstelligen, heeft u ideeën, u kunt woensdagmiddag naar het “pizza-overleg” komen om 16.00u bij Zandfoort aan de Eem. Uw verslaggever zal een sfeerimpressie weergeven na de bijeenkomst.

Verslag en Foto impressie : Ngie/ Nel Groenendijk