DSC_4559Van de eigen redactie: U kent ze vast wel, de verhalen over en van  de Kinderwijkraad, de Kinderwijk Resto, het Kinder Repaircafe.  Sinds korte tijd mag U daar aan toevoegen een Jeugd Persbureau. De naam anders gekozen. Geen Kinder Persbureau maar Jeugd. Persbureau.

De voorbereidingen op de redactie zijn al geruime tijd gaande, om in eigen beheer jonge kinderen op te leiden/ begeleiden en te stimuleren als Jeugd redactielid actief te zijn voor het Soesterkwartier. Enige jaren geleden is ook al eens een poging gedaan om de jeugd Persbureau op te richten. Toen nog in de tijd van een minder digitaal tijdperk en nog met de uitgifte van een wijkkrant.

Dit laatste zal waarschijnlijk wel gebeuren, dit op verzoek van de ouderen in de wijk, die graag een leesbare versie wensen in plaats van een digitale.

De nieuwe Jeugdleden die al redelijke bekend zijn met de digitale mogelijkheden, zullen dan ook grotendeels hun werkzaamheden achter een Pc doen. Zoals het maken van een verslag en het sorteren en bewerken van foto’s. ook de vooronderzoeken naar onderwerpen is een internet situatie.

DSC_5618 Dankzij Welzin kan de redactie gebruik maken van de computerfaciliteiten van hun organisatie.

In tegenstelling tot de andere “kinder”activiteiten zoals genoemd, houden die van het Jeugd Persbureau niet op na het verlaten van de basisschool. De investering en opgebouwde kennis kan uiteraard op een volgende schoolfase nog steeds worden aangewend. Van onderaf zal dan steeds nieuwe aanwinst worden toegevoegd.

De tijd van de blocnote en potlood zijn voorbij. De jeugdleden wordt aangeleerd zich via de digitale wereld te manifesteren. Een GSM dient als memorecorder . De Pc als communicatiemiddel .

Tijdens de installatie van de nieuwe Kinderwijkraad 2015 in de Kubus,werd door de redactie een oproep gedaan aan de aanwezige scholieren voor het Jeugd Persbureau. Inhoudende dat uit alle gelederen kinderen zich konden aanmelden.  Uiteindelijk bleken zich een 6 tal kinderen uit de nieuwe Kinderwijkraad, ( dus een dubbel functie) te hebben opgegeven.

Gedurende de opleiding/begeleiding vielen twee leden af, zodat op 9 april 2015  als Jeugdig aankomend journalist voor de Wijkwebsite Soesterkwartier worden geïnstalleerd:

JP groepNaomi, Nouhaïla, Mimoun en Tara.

Dit laatste is dan wel afhankelijk van hun laatste gezamenlijke opdracht die te maken heeft met de tentoonstelling Speeltuinen Soesterkwartier die zaterdag 11 april in het Wijkmuseum wordt geopend.

Als alles goed gaat worden de jeugd leden morgen om 16.15 uur geïnstalleerd tijdens de bijeenkomst van de Kinderwijkraad in basisschool ’t Anker aan de Dollardstraat.

Wij wensen onze nieuwe collega’s alvast een prettige dag morgen en kijken uit naar een goede en leuke samenwerking.

sNamens de redactie Wijkwebsite Soesterkwartier

Karel van Rooy.