“Speeltuinen in het Soesterkwartier”

Home/Actueel/“Speeltuinen in het Soesterkwartier”

unnamed“Speeltuinen in het Soesterkwartier” is de titel van de nieuwe tentoonstelling in het Wijkmuseum  die op zaterdag 11 april  in het zaaltje achter de museumwoning wordt geopend. Met deze leuke (foto)tentoonstelling wordt aandacht besteed  aan de unieke geschiedenis van negentig jaar speeltuinwerk in een Amersfoortse volkswijk.

De eerste Amersfoortse speeltuin is opgericht naar het inspirerende voorbeeld van de Amsterdamse speeltuinen die rond 1900  door Uilke Jans Klaren  (de legendarische vadertje Klaren)  zijn  opgericht.  Als startdatum wordt 1 januari 1925 aangehouden. Bij de oprichting waren vooral de Soesterkwartierders uit de toen nog jonge Bloemenbuurt betrokken. Het bestuur en de leden van de vereniging woonden aan de Zonnebloemstraat en in de omgeving van het Anjerplein.  “Het Soesterkwartier”  kan ook een beetje beschouwd worden als de moeder van het verenigingsleven in de wijk. Na de oprichting van de speeltuin volgden vele nieuwe verenigingen, zoals bijvoorbeeld Groot- en Klein Toneel, gymnastiekvereniging Jonge Kracht en de Korfbalvereniging.

488007_105473702968568_1666029248_n (Custom)Bij de tentoonstelling “Speeltuinen in het Soesterkwartier” wordt ook aandacht besteed aan de andere speeltuinen in de buurt. Spoedig na de Tweede Wereldoorlog werd in de Groengordel de speeltuin “Rivierenbuurt” geopend, en enkele maanden later speeltuin “Irene”. Deze lag bij de opening op de plaats van het voormalige Rozarium, aan het einde van de Puntenburgerlaan.

De opening van de fototentoonstelling  over de speeltuinen in het Wijkmuseum Soesterkwartier vindt plaats op zaterdag 11 april, om 12.00 uur. Eregast is  “Ome Cees” van Enteren. De heer Van Enteren is in de vorige eeuw gedurende vele jaren voorzitter geweest van “Het Soesterkwartier”. Hij zal dit najaar de leeftijd van100 jaar bereiken. Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om de opening van de  tentoonstelling  mee te maken. Er is teven een kleine  expositie met voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog.

 DSC_2900Een speeltuin voor algemeen nut

De eerste Nutsspeeltuinen in Nederland waren er al tegen het einde van de negentiende eeuw. De start ervan liep ongeveer gelijk met de opening van de eerste  buurthuizen, die naar voorbeeld van het Engelse Toynbee-werk zijn opgericht. De initiatiefnemers waren sociaal bewogen mensen, en meestal afkomstig uit de gegoede burgerij die iets wilden doen aan “de opheffing van het volk”.  Ook Amersfoort heeft een tijdje zo’n buurthuis gekend.(Amersfoortse Toynbeervereniging “Ons Huis”)  Dit eerste buurthuis (circa 1897-1915) stond eerst aan de Koestraat en later aan de Kortegracht naast het Postkantoor. Er werden vooral cursussen gegeven. Genoemde initiatieven waren echter niet altijd zo heel erg succesvol. Wat de speeltuinen betreft kwam daar verandering in toen Uilke Jans Klaren, een metaalarbeider die o.a. bij Werkspoor en de scheepsbouwindustrie in Amsterdam  heeft gewerkt, er zich mee ging bemoeien. Hij ergerde zich aan de neerbuigende houding van de initiatiefnemers uit de hogere klasse. Ze hadden wel praatjes, maar verder kwam daar niet zo veel van terecht.  Bovendien had de overheid er in die tijd geen geld voor over. Uilke was een man van aanpakken. Hij richtte samen met enkele buurtgenoten toen  zelf maar een eigen speeltuin op. Daarna zijn er nog meer speeltuinen opgericht., o.a. in de Jordaan en in de Spaarndammerbuurt.  Ook voor Uilke was educatie het belangrijkste doel. De speeltuinen waren destijds niet in de eerste plaats bedoeld om kinderen veilig te laten spelen, maar het ging er toch vooral om hen te leren en te begeleiden.

DSC_0552 Het Wijkmuseum is gevestigd in de St. Bonifaciusstraat 61 en duurt tot eind augustus. Het museum is iedere zaterdag geopend van 12.00-17.00 uur en (na afspraak) eventueel ook door de week. Voor meer informatie zie www.wijkmuseum,soesterkwartier.nl, of bel Gezina Tuinstra 033-4635661 of 06-22422725.

Door |maandag, 6 april 2015 |Categorieën: Actueel|1 Reactie

Eén reactie

  1. Han Poddewijn 12 april 2015 om 23:32- Antwoorden

    met bezoek uit Amersfoort over de “oude” tijd gesproken en uit nieuwsgierigheid op www. soesterkwartier gekeken. Nu erger ik mij, dat ik dat niet al Vrijdag gedaan te hebben. Ik lees van de opening van Uw wijkmuseum en dat als eregast Ome Cees van Enteren aanwesend was. Ik denk dat er dan ook wel nog meer bekenden aanwezend waren en als ik het geweten had, was ik beslist naar Nederland (Amersfoort) gekomen om die mensen te zien en te spreken. Wat heb ik een prachtige herinnering aan mijn jeugd in de Schiestraat. Van 1952 tot 1968 lid van Toneel- en Revue-Vereeniging Cheerio, eerst klein Cheerio, later groot Cheerio. Ome Kees was penningmeester, zijn vrouw naaide de kostumen van feen en kabouters, Oom Arie de Vries, tante Jo Stouten.. Ach ze zijn allemaal nog zo goed in mijn herinnering. In de zomer de Amateur-Parade: daar kan vandaag nog geen televisie-shom tegenop! Dat Oom Cees nog tot de levenden behoort, ik heb mij echt verheugd dat te lezen. Misschien wilt U mij zijn adres geven, zodat ik hem persoonlijk kan schrijven?
    Bestaat de Cheerio nog? Ik heb nog diverse Foto´s van uitvoeringen. Als er interesse bestaat kan ik die wel scannen en toesturen.
    Voor Uw bemoeiingen bij voorbaat hartelijk dank.
    Han Poddewijn ( vroeger hoek Schiestraat-Dommelstraat)

Geef een reactie