Het Soesterkwartier heeft nog 1 buurthuis en een jongerencentrum waar met veel moeite geprobeerd wordt activiteiten voor de wijk te organiseren. Op meerdere plaatsen in de wijk vinden activiteiten plaats.

Het valt niet te ontkennen, Buurthuis de Nieuwe Sleutel mist het een en ander. Ondanks alle moeite is er geen “bruisend” buurthuis voor het Soesterkwartier ontstaan. Misschien door het verleden, onder de vlag van “de oude Sleutel” en de “zaken”van toen, werd “de Nieuwe Sleutel” in het leven geroepen en gehouden.

Een algemeen gehoorde opmerking als je over buurthuizen spreek is, “was de Schakel”er nog maar” voor die tijd een zeer druk bezocht wijkcentrum voor jong en oud,aan de Soesterweg.

De afgelopen week tekende zich een “naar”scenario af. Het zittende bestuur , Ron/Jan/Joke  kon de noodzakelijke “ vernieuwing”niet in overeenstemming krijgen. Ron, mede door een ernstige ziekte op halve kracht. Jan en Joke die er niet meer uitkwamen. Steeds meer activiteiten die vanuit de Nieuwe Sleutel  werden gedaan verplaatsten zich.  De laatste groep ( de WEP groep) was de druppel voor het bestuur.

Gelukkig bezit het Soesterkwartier dan wat mensen die niet bij de pakken gaan neer zitten en de daadwerkelijke “nieuwe sleutels”weer passend willen maken.

Afgelopen vrijdag werd op verzoek, in beslotenheid het zittende bestuur opgeheven.  Uiteraard onder de dankzegging van het geen zij betekend hebben in al de roerige jaren voor het buurthuis.

Joke van Burgstede, gaat door, maar nu geflankeerd door een dame die we allemaal kennen in het SK. De Butterfly temster van het oude Mon Papillon, Connie Swart zelf .

Constructieve woorden volgden. Administratie werd doorgelicht. Budgetair staat het buurthuis er straks weer goed voor met een gemeentelijke toekenning van 70.000 euro.

De beide dames, Joke en Conny , namen geen halve maatregelen. Op de achtergrond werken nu een aantal  “bekende”Soesterkwartierders  samen met het duo om de  sleutelbos weer passend te krijgen.

Op voorhand werd afgelopen week een  “inwoners”maaltijd gehouden die druk bezocht werd. Mensen waren uitgenodigd en kon je geen vervoer krijgen werd je opgehaald. Dinsdag volgt een tweede maaltijd in het buurthuis.

Wetende dat in het Soesterkwartier meerdere organisaties zijn die werkzaam zijn met senioren en /of jeugd zijn er contacten gelegd met die organisaties. Niet elkaar bestrijden maar samen werken aan “passende” activiteiten,  daar waar het, het beste uitkomt.  Van diverse zijde is dan ook medewerking toegezegd om “samen” de dingen in het Soesterkwartier uit te voeren en niet  eenzijdig in te vullen.

Daar op facebook al de nodige  positieve opmerkingen worden gemaakt ( een enkele misplaatste daargelaten ) is publicatie van deze opsomming tot stand gekomen.

Te doen

Wat moet er nu gebeuren om “de Nieuwe Sleutel” weer in het goede “sleutelgat” te passen, zodat de deuren open blijven staan.  Het buurthuis is in slaap gesukkeld en de entourage mag wel een “facelift” gebruiken.  Het kan en mag niet zo zijn, dat het enigste buurthuis in het Soesterkwartier , de “sleutel” voorgoed op slot draait wegens een gebrek aan belangstelling.

De nieuwe “ mensen”, Conny Swart, Joke van Burgstede en nog wat vacatures, gaan een nieuw concept maken voor het buurthuis. Op de achtergrond zijn ook wat mensen actief,maar vervullen  (nog) geen bestuursfunctie.

Plannen

Plannen die even snel de revue passeerden. (let wel brainstormend)

Parkeerplaatsen creëren,  misschien tijdelijk op het terrein van Hendriks (Noack terrein) zodat de parkeeroverlast in de kleine binnenplaats wordt opgelost.

Renovatie en hernieuwde “look”van het buurthuis.

Gastvrouwen/Heren zorgen voor de benodigde uitstraling/hulp en verzorging.

Te organiseren ( voorbeelden)

2 x per jaar een vintagemarkt

Kinderdisco ( overleg met speeltuin RV)

Dansles/vrij dansen/Linedance ( Overleg speeltuin SK)

Congressen all inn ( vergadercentrum met mogelijkheid tot lunch en “naborrel”

Judo lessen ( mobiele mat)

Buurtkerk Oeds Blok

Inwoners “Diner” overleg met partijen

Senioren activiteiten,

Kinder-resto/kookles

Marokkaanse activiteiten, zoals maaltijden. ( De moeders Zijn erg actief in de wijk).

Denksport verenigingen

Huiswerk groep.

Spreekuren diversen

Buurtborrel/Politiek cafe

High tea

Zaalverhuur

Vergadercentra

Kinderchreche

Naailes/cursus

Ehbo/reanimatie les

Lezingen

Taalkamer ? ( groeit uit zijn jas in de Emmauskerk)

Kledingbeurs anders

Workshops.

Helpt U mee

De hernieuwde Sleutel, hoort heel erg graag van U of er zaken zijn die U ook in de andere “sleutelbos” zou willen zien. Ideeën zijn meer dan welkom en een opgave als bestuurslid wordt zeker op prijs gesteld.

Een ding staat voorop. Buurthuis  “de andere Sleutel” gaat er vol tegen aan om er weer een “kloppend”wijkhart van te maken. Het motto, samenwerken met andere . Afstemmen met bestaande organisaties welke activiteiten wel of niet kunnen.

Beste wijkbewoners, het kan niet zo zijn dat ons laatste buurthuis, ter ziele gaat. Kom met nieuwe voorstellen,ideeën .Misschien wordt het tijd voor een andere naam. Of wilt U deel uit maken van het nieuwe team.  Er zijn bestuursfunctie’s vacant. Men zoekt “gast vrouwen” voor overdag. Kortom  de deur staat weer open.

Redactie

Karel van Rooy.