dsc_4014Donderdag 29 september, bracht de gemeente het “verlossende” woord: Het voormalig Warner-Jenkins complex wordt verkocht aan Rovase BV onder onderstaande voorwaarden.

De selectie van Rovase BV om hun visie op het complex Warner Jenkinson nader uit te werken tot een ontwikkelingsplan met een bijbehorende businesscase. Indien overeenstemming wordt bereikt tussen gemeente en ontwikkelaar over het ontwikkelingsplan en de bijbehorende businesscase, zal de locatie Warner Jenkinson aan Rovase BV verkocht worden en zal de partij de integrale verantwoordelijkheid op zich nemen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het plan.

Nu is er voor de – niet geselecteerde – partijen die deelnamen ook nog een mogelijkheid tot bezwaar maken, al is te hopen dat die 15 dagen niet na dagtekening van de informatienota is, want 16 september + 15 dagen = veel te kort dag:

De niet geselecteerde inschrijvers kunnen gedurende 15 dagen bij een rechter bezwaar maken tegen de (voorlopige) uitslag. Indien er geen bezwaren zijn ingediend zal ons college zal op korte termijn een intentieovereenkomst sluiten. Daarna zal de visie worden uitgewerkt in een ontwikkelingsplan met bijbehorende businesscase. Indien hier overeenstemming over wordt bereikt zal een koopovereenkomst gesloten worden en zal een bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Besluitvorming door uw raad geldt voor het bestemmingsplan.

Voor de mensen van De WAR, die De WAR afgelopen 10 jaar ontwikkelden en bewoonden, en evengoed in het hele verkoop, visie, en ontwikkelplan meededen, kwam dit binnen als een donderslag. Direct erna kreeg De WAR-“boel” een warme “wolkendeken” van medeleven van alle mensen die De WAR in de loop der jaren enorm zijn gaan waarderen.

De Twitterlijn van De WAR (@uitdewar) bleef gaan, medeleven, actie-oproepen, en teksten van krachtiger soort, raasden voorbij.

Het 10 jarig Oogstfeest nog vers in het geheugen, maakt het een heel raar idee dat De WAR er straks niet meer zou kunnen zijn. Maar daar is over nagedacht door de gemeente en door Rovase BV men gaat in gesprek met de mensen van De WAR, al staat al vast dat er een aanmerkelijk hogere huur op de -spreekwoordelijke- tafel zal moeten komen.

De hele informatienota van de Gemeente, waarin een en ander beschreven is vindt u hier

IEDEREEN DIE MEELEEFT EN WIL STEUNEN, IS donderdagAVOND 29 september WELKOM IN HET KASCAFé, VANAF 20.00 UUR  IN “DE WAR” Geldersestraat 6!