De Finseschool in de GroengordelHet onderwerp voor het Klassengesprek van zaterdag 15 februari is de Finseschool aan de Dollardstraat.

Na de Tweede Wereldoorlog bestond er in Amersfoort, zoals in veel gemeenten, een grote behoefte aan scholen. Op 17 juni 1948 ontving B.en W. een circulaire van de minister van onderwijs, hierin bood hij de gemeente de gelegenheid een houten schoolgebouw te bestellen.

Een maand later bestelde de gemeente een zesklassige z.g. Finseschool voor een bedrag van 116.000 gulden. Nog geen jaar later was deze, geheel uit hout opgetrokken school aan de Dollardstraat gereed en op 6 mei 1949 werd hij officiëel in gebruik genomen. Bij die gelegenheid schreef het “Dagblad voor Amersfoort”: het gehele gebouw maakt een keurige, solide indruk. Ruime frisse lokalen op de zonzijde, waarin volop daglicht valt, dubbele wanden met ertussen isolerend materiaal, zodat de klassen van elkaar volstrekt geen last hebben, goed sanitair, centrale verwarming, kortom voldoet aan alle eisen. In 1962 werd de school gesloten en enige tijd later afgebroken. In 1950 is er in Amersfoort nog een tweede “Finse school”gebouwd, aan de Kamerling Omnesstraat. Dit houten gebouw bestaat nog wel en is op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. Het heeft wel een andere bestemming gekregen.

Klassengesprek wordt gehouden van 15.00-16.00 uur in de expositiezaal van het Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61 en is bestemd voor alle oud-leerlingen van de Finseschool. Tijdens het gesprek is bezoek aan de expositie “School in grootmoeders tijd” niet mogelijk Er is veel belangstelling voor “klassengesprek”. Oud-leerlingen worden daarom verzocht tijdig aanwezig te zijn. Op zaterdagmiddag 22 februari is de “Nieuwe School” (later het Anker) aan de Dollardstraat aan de beurt.

Het Wijkmuseum is iedere zaterdag geopend van 11.00-16.00 uur. Of na afspraak.

Zie voor meer inlichtingen: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl , of bel Gezina Tuinstra: 033-4635661 of 06-22422725