Verantwoording Buurtbudget 2013

In 2013 hebben de bewoners van onze wijk weer intensief gebruik gemaakt

van het Buurtbudget.

In totaal werd een bedrag van 29.600 euro aan buurtbudget toegekend.

Om u een inzage te geven van de soort aanvragen en verdeling van dat bedrag

heeft de werkgroep Buurtbudget een overzicht gemaakt waarin wij onze uitgaven verantwoorden.

Voor 2014 kunt u ook weer een aanvraag indienen via de link “Uit het WBT”.

Veel plezier met het maken van nieuwen plannen

 

Omschrijving Bedrag

Buurtje 83,doorgangshek naar terrein wagenwerkplaats            1282,62

Koninginnedagfeest in Het Meesterwerk                                         299,96

Bijeenkomen St-Henricus-soos in Puntenburg                                400,-

Uitbreiding speelgelegenheid en jeugdkamp Palmstraat               800,-

Energiek Soesterkwartier 2013                                                          600,-

Busreis 50+ club                                                                                    400,-

Hutten bouwen in speeltuin Rivierenwijk                                       1979,11

St-Maarten optocht                                                                              291,28

Struinen in de tuinen                                                                            800,-

“Heb je even voor mij” doorlopende onkosten                                 266,39

Opknapbeurt plansoen Palmstraat                                                     351,09

Wijkwebsite, doorlopende onkosten                                                   898,24

Uitstapje verzorgingshuis Puntenburg                                                400,-

Zomerkwartier Speeltuin Wagenspeelplaats                                      976,39

Winterkwartier Speeltuin Wagenspeelplaats                                    1039,-

Buurtfeest Fuchsiastraat (min. 7 straten)                                          1395,70

Opknappen natuurspeelplaats Dollardstraat                                     642,85

“Wij zijn al begonnen” techniekkosten                                                950,-

Vlindertuinconcerten                                                                             612,10

Dierentuinbezoek maandagmiddaggroep seniorengym                   156,75

Inrichting Schildersspeelplaats                                                            1400,-

Begeleiding bewonersinitiatief Soesterhof                                          977,08

Stiching “Het groene spoor” div. projecten                                        2170,-

Jeugdvakantiefeest speeltuin Soesterkwartier                                  3000,-

Opknappen hekwerk rond Magneet                                                    2989,91

Rommelmarkt en straatfeest Wijkmuseum                                        325,-

Zonwering t.b.v. expositieruimte wijkmuseum                                  780,-

Professionele begeleiding t.b.v. openstelling Verkeerstuin            1095,91

Volkstuinproject Berkelstraat                                                               200,-

Meidenclub Soesterkwartier, div. activiteiten                                   405,98

Vlindertuin Papillon, div. gereedschap                                               700,-

Dahliavereniging Amerbloem, div. reparatiematerialen                 297,69

Straatfeest Amstelstraat                                                                         134,45

Voetbal en Volleybaltoernooi Dollardstraat                                      148,53

Kinderactiviteiten Spaarnestraat                                                         200,-

Straatfeest Spaarnestraat (ander deel dan hierboven)                    200,-

Onkosten WBT en Stichting                                                                 333,97

Totaal. 29.900,-