Op uitnodiging van de Bewonerscommissie Bloemenbuurt komt de Energiebus van de Woonbond op bezoek in het Soesterkwartier.

Op woensdag 21 maart staat de bus van 14.30 tot 17.00 uur op het plein voor de Emmauskerk (Noordewierweg).

De Energiebus is een initiatief van de Nederlandse Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. De medewerkers van de Energiebus hebben op 14 december vorig jaar bij een aantal woningen in de Bloemenbuurt (Crocusstraat, Kamillestraat, Seringstraat, Anjerstraat en Soesterweg) een vooronderzoek gedaan. Op basis van die technische onderzoeken en een overzicht van het gasverbruik in de Bloemenbuurt zijn zij nagegaan, hoe het staat met de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie van de woningen.

De Bewonerscommissie heeft een enquête gehouden bij alle ruim 700 woningen van Portaal in de Bloemenbuurt en jaarafrekeningen van het gasverbruik verzameld en doorgegeven aan de Energiebus, zodat zij er met een goed gemiddelde een verslag van konden maken. Dit rapport wordt ’s avonds tijdens de manifestatie van Duurzaam Soesterkwartier aangeboden aan de directie van Portaal. In het verslag is een plan van aanpak met maatregelen om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Helena Bosch van de BC Bloemenbuurt:  “Wij vinden het heel belangrijk, dat de Energiebus komt, omdat de huurders met hun vragen en opmerkingen direct kunnen spreken met een onafhankelijke deskundige.

Het is heel fijn, dat wij tot nu toe veel medewerking krijgen van onze woningcorporatie Portaal, die er ’s middags ook aanwezig zal zijn met een grote bus en een partytent.

Iedereen, die het vragenlijstje heeft ingevuld krijgt als dank daarvoor een gezellige voorjaarsattentie bij onze kraam.”