AMERSFOORT – Hoewel de gemeente Amersfoort goedkeuring heeft verleend aan de oorspronkelijke funderingsmethode voor het overgrote deel van het project Fourty5High, hebben opdrachtgever VOF Mondriaanlaan (AM en Heijmans Vastgoed) en aannemer Heijmans besloten de gehele fundering voor het project met schroefpalen uit te voeren. Dat schrijft Heijmans in een zojuist uitgegeven persbericht.

De werkwijze met schroefpalen is een methode waarbij palen trillingsvrij in een stalen buis de grond in worden geschroefd. Heijmans en AM willen hiermee een eind maken aan de rond dit project ontstane onrust.
Naar aanleiding van de proefdag op 8 maart concludeerde Heijmans dat voor tweederde van de funderingswerkzaamheden de trillingswaarden niet zijn overschreden en dat daar kon worden geheid. Voor het overige deel wees de proefdag uit dat een nieuwe funderingsmethode moest worden gekozen. De gemeente had geen grond om voor tweederde van de funderingswerkzaamheden geen goedkeuring te verlenen. Het besluit voor een andere funderingsmethode voor het gehele project kon pas worden genomen na nieuwe berekeningen. Die zijn nu uitgevoerd, waarna binnenkort kan worden gestart met de nieuwe funderingsmethode voor Fourty5High. De gemeente Amersfoort staat achter deze keuze. De verwachting is dat de gemeente in de komende twee weken goedkeuring voor dit systeem kan geven.

Schadeafhandeling
Volgens Heijmans gaat het bij de tot nu toe gemelde schades om zogenoemde ‘cosmetische schade’. De krimp- en werkscheuren die zijn geconstateerd zijn geen bedreiging voor de stabiliteit van de panden rondom Fourty5High, vindt de bouwer. ,,Dat neemt niet weg dat de overlast niet minder ernstig was voor omwonenden. Daarom had Heijmans al besloten een ruimhartige schadeafhandeling in het leven te roepen waarbij ook cosmetische schade zou worden verholpen of vergoed. Na afronding van de funderingswerkzaamheden wordt definitief rapport opgemaakt en de schademeldingen coulant afgehandeld”, aldus de bouwer in het persbericht.

Schroefpalen
Heijmans legt uit wat er nu gaat gebeuren. ,,De nieuwe funderingsmethode met 100% grondverdringende trillingsvrije schroefpalen vereist dat de bouwput eerst wordt opgehoogd met circa 60 centimeter zand. Die extra laag zorgt ervoor dat de geplaatste palen gedurende de werkzaamheden niet kapot worden gereden. Vervolgens wordt per paal een stalen hulpbuis met losse boorkop op het maaiveld geplaatst en de grond in geschroefd. Nadat de gewenste diepte is bereikt wordt in de hulpbuis de betonwapening gehangen en aansluitend beton in de buis gestort. Wanneer het beton is gehard wordt de hulpbuis uit de grond gehaald. De schroefpalen hebben dezelfde draagkracht als de oorspronkelijke heipalen. Deze funderingsmethode is duurder en vraagt meer tijd, wat in eerste aanzet leidde tot een onderbouwde keuze voor de heimethode. In een lastige woningmarkt is de druk nog groter dat er scherp wordt gekeken naar hoge kwaliteit en betaalbaarheid van het nieuwe aanbod. Voor het hele project moeten 400 palen worden geplaatst. Achttien palen staan reeds in de grond en zullen blijven staan. De werkzaamheden starten in week 14 en naar verwachting zullen de werkzaamheden met de schroefpalen met 2,5 tot 3 maanden zijn afgerond. De planning is Fourty5High eind 2013 op te leveren.”

Bron: Stad Amersfoort 21-03-2012