DA pandIn een aantal artikelen, op zowel deze wijkwebsite, als in de regionale media, is ruim aandacht besteed aan het voorgenomen besluit van de Gemeente Amersfoort, de voormalige DA winkel als woonbestemming te reguleren.

Een groot aantal bewoners, ondersteunde de actie voor het behoud van de  winkelfunctie en liet dit middels een petitie en handtekeningen actie zien. Bezwaarschriften werden ingediend en een hoorzitting volgde.

Het besluit tot het verlenen van een woonbestemming ( kamerverhuur) was reeds genomen en het bezwaar richtte zich onder meer op de wijze van openbare publicatie, namelijk een verkapte mededeling in de regionale krant “Stad Amersfoort.”.

Even werd het stil, rond deze problematiek. Totdat de discussie weer werd geactualiseerd door de groep “Iithos” Bouw en Ontwikkeling, hart Soesterkwartier. Welke haarfijn liet weten, dat de aangepaste plannen voor hoogbouw naar laagbouw en MEDE de woonbestemming van de DA de twijfelachtige bestempeling kreeg.” De nieuwbouw staat op losse schroefjes.

Na de vertoning en presentatie van onze eigen wijkfilm “Eigenwijs” van het Soesterkwartier, waarbij van de zijde gemeentelijke politieke vertegenwoordigers, althans het ontbreken daarvan niets werd ingebracht, werd door mevr. Joke Sickmann een open brief gezonden aan alle raadsleden. Op mooie avond daarna was er op Twitter een heel debat te volgen tussen de diverse politieke partijen over het al dan niet verlenen van een woonbestemming op een winkelpand en de gevolgen daarvan.  Met name het CDA ( @vanKoningsveld)  was fel tegen deze ontwikkeling en riep op, tot het inspreken cq debatteren in een commissievergadering. (

Op een aantal Facebook pagina’s roerden zich de voor en tegenstanders van, wat genoemd wordt, studenten DA pand”. De discussie stijgt hier en daar naar grote hoogten, variërend van “je kan de winkelstrip niet onderbreken met een studentenpand.” / “We missen een drogisterij” / Wij Soesterkwartierders willen niet gedwongen naar het Eemplein.” / De Gemeente heeft ons misleidt”/  “Dit gaat ten koste van het nieuwe hart”  en de voorstanders van een studentenverhuur; ” dan heeft mijn kind straks tenminste een kamer”/ Had nu maar boodschappen gedaan bij de DA, in plaats van een ander winkelgebied.”  Wel U begrijpt het wel er zijn voor en tegenstanders.

Op het moment dat gisteren 17 februari 2016 de beslissing van de gemeente bij de betrokken mensen op de deurmat viel, werd ook de hamer ter hand genomen in het DA pand. Beroep tegen de beslissing zou niet meer mogelijk zijn.  En daar waar men meende, toen voldoende een openbaar “voorgenomen omgevingsbesluit”te hebben gepubliceerd, erkent de gemeente deze ” Vormfout” nu te hebben aangepast. Hetgeen de beslissing tot studenten huisvesting niet heeft doen keren.

De reacties op bovenstaande relaas: De voorzitter van de winkeliersvereniging “de WAS” Theo de Swart.” Dit is het begin van het einde van de winkelstrip. De volgende zal zich binnenkort wel meldden.  Of het nieuw te bouwen hart op en rond de Emmaüskerk doorgaat moet nog worden bezien. De juist ingezette organisatie voor de zomerbraderie/parade op 3 en 4 juni wordt op deze wijze ook al weer twijfelachtig gezien het aantal deelnemers die nu nog willen investeren.”

pand_joyceDe reactie van Joyce Optiek ( personeel).” bedroevende beslissing, we hebben ons best gedaan om een gesloten winkelstrip te krijgen/herstellen. Het mocht niet zo zijn. Dit zal zeker zijn weerslag vinden onder de andere winkeliers en de toekomstige investeringen.

Carmie, eigenaresse van Typisch Jij;  “toevallig of niet, het pand waar onze winkel, cq maatschappelijke en sociale opvang locatie, is verkocht. Dus het pand “de Hollander” heeft een nieuwe eigenaar. Vooralsnog blijft mijn huur nog hetzelfde, maar is wel een punt van onderhandeling. Mondeling is mij een periode van 3 jaar toegezegd. Daarna is het in de glazen bol kijken. Het door “typisch jij” neergezette concept, hoort zeker thuis in het Soesterkwartier. Maar als ik het van te voren geweten had, ja inderdaad. En momenteel ben ik ook in de wetenschap dat een volgende winkel gaat sluiten. Ik heb op dit moment een zeer grote twijfel over het verwezenlijken van het nieuwe hart Soesterkwartier. Het gerucht wat de ronde deed, was dat de Gemeente een beleid voert, dat de “strip” dicht gaat en het Eemplein een extra impuls krijgt.Mijns inziens is dit geen gerucht meer ”

was (51)Lithos: Aan de bouw onderneming Litos werd eveneens om commentaar gevraagd. In de beantwoording van de Gemeente aan de bezwaarschrift indieners, blijkt dat de gemeente van oordeel is, dat 1 pandje, tussen de andere winkels als studentenhuis, niet opvalt. Immers de verbouwing van de Emmaüskerk en de nieuwe vleugels meg winkeltjes, zal dat gevoel wegnemen. Daar Lithos echter heeft laten weten via de Socialemedia, dat zij het project niet zullen uitvoeren als de winkels worden omgezet naar woonfunctie.

Op een reactie werd 6 uur gewacht, zonder resultaat.

Concluderend zou de stelling aanneembaar zijn; De verleende woonbestemming aan het DA pand en dus het onttrekken van de winkelfunctie,heeft grote gevolgen voor het Soesterkwartier.

Uit de reactie zijn de mogelijke gevolgen al genoemd. Sluiting van andere winkels:  organisatie van de zomerparade 2016 ziet er mogelijk geen heil meer in.: Bouw en verbouw Emmaüskerk van de baan,dit zou ook het faillissement van de kerk betekenen:

En last but not least: “Dossier Basis Infrastructuur Soesterkwartier”, de in te voeren eigen wijkeconomie, na 2017- 2025. In 2025 geen overheidsgeld meer in de wijk maar op eigen kracht draaien. !  heb je daar geen winkels voor nodig ?? .

Hopelijk zijn er nog “floryne- zegels .?

Bijgevoegd: Uitslag Hoorzitting (6 bladen)

Verslag Karel van Rooy