Soms is wel eens goed een blik achteruit te werpen in de tijd. De beelden die dagelijks over onze Tv worden getoond, over mega massa’s mensen die op de vlucht zijn voor een of ander “geloof”of “Regiem”, nemen we voor kennis aan.

Je afvragend, als naoorlogs schepping, hoe dat in die “maar”5 jaren” eigenlijk gebeurde met een grote groep Soesterkwartierders van een gelijksoortig afkomst.

Ter bewustwording en herinnering is Kamp Amersfoort, natuurlijk een bron van informatie. Elk jaar wordt herdacht dat op 11 oktober 1944, 1400 mannen vanaf het station naar het “kamp'” werden afgevoerd .

Citaat: Op 11 oktober 1944 werden meer dan 1400 mannen vanaf station Amersfoort per trein naar Neuengamme afgevoerd. Het overgrote deel keerde niet terug. Het was het gevolg van een strafmaatregel van de bezetters, daar er mensen werk weigerden te doen.
De burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Putten namen  samen met meer dan 250 mensen deel aan de indrukwekkende Tocht van vrees en hoop.

Wat eigenlijk niet bekend is, dat in 1940 ( mei) terwijl de Duitsers ons land tot het “Rijk” inlijfde een groot aantal Amersfoorters en ook Soesterkwartierse “Joden” per trein werden “verplaatst”. Dit gebeurde in het grootste geheim.
Onlangs dook bij een inwoner van de Palmstraat een oud boekje op, waarin beschreven stond, hoe / waar en wanneer zij zich moesten verzamelen, om per trein te worden vervoerd naar  west Friesland. Velen hebben daar de hele oorlog ondergedoken gezeten.
Gezien de herdenking van de “moord”op de inwoners van Putten/Leusden en Amersfoort van 1944, onderstaand de “geheime”redding van menig inwoner in 1940.
De omschrijving van het ín het “geheim” verzamelen op de Zuidsingel en het “afmarcheren”naar het  station, is er een van vrees en hoop.
Het vertrek van de stoomtrein, de chaos van het wegraken van bezittingen en de aankomst in het “beloofde”land. De verdeling van de vluchtende mensen bij de onderduikadressen.
Het geeft een goede kijk op wat er met vele Amersfoorters en ook de Soesterkwartierders gebeurde.
De 5 jaar onderduiken worden deels beschreven. Maar de terugtocht naar “bevrijd” Amersfoort, spreekt boekdelen.


Plotseling de roep: ,,Onze Lange Jan!”

Hadden we ooit met intenser belangstelling onzen toren aangezien?

Heeft U interesse, dit verhaal te lezen, EVACUATIE Amersfoort 1940.

Met dank aan Sierk de Bruin.

Colmn:  Karel van Rooy.