De Nieuwe Sleutel 17 oktober 2017. Buurthuis de Nieuwe Sleutel, is eens in de 4 weken op dinsdagavond het toneel van de “Buurtborrel”. Buurtgenoten en of inwoners uit het Soesterkwartier, kunnen even hun “ei”kwijt, of doorgeven.

Het blijft even omdenken dat de Nieuwe Sleutel deze avond het Buurthuis gevoel omzet in Buurtcafe. De kans om als inwoner het woord te nemen en je zegje te doen. Verrassend dat zich ook twee nieuwe inwoners uit het Sk in de menigte had gemengd. Alhoewel het woord menigte wat overtrokken klinkt, was er toch een leuke opkomst. Een der dames, die vorige week op de wijkbijeenkomst het welkoms-pakket voor nieuwe Soesterkwartierders promote, kon gelijk zaken doen met de aanwezige Buurtnetwerker. De andere dame, had net haar meubels neergezet, daar zij deze dag hier was komen wonen.

En als tussen de bezoekende buurtborrellaars zich ook Alex van der Woerd en Joke Sickmann bevindt, is het een gelopen zaak. De roep op de “zeepkist”werd al snel gedaan, alleen Joke Sickmann verkoos met beide voeten op de grond te blijven staan.  Geroemd werd Alex, die met zijn project Buurauto en de optie om deze in te zetten voor het mobiliteitsprobleem in de wijk voor minder valide inwoners. Hem is een prijs ten deel gevallen voor dit project van 40.000 euro. Laat dit nou net het bedrag zijn wat het in stand houden van buslijn 1 op zondag kost.

Hetgeen natuurlijk een gesprek’s wending tot gevolg gaf naar aanleiding van de aangenomen motie in “de Raad”. De strekking is dat Wethouder Buijtelaar is opgedragen, overleg te voeren met Syntus en de Stichting Amersfoort West, over buslijn 1, maar dat de interpretatie van de Wethouder een andere is, dan in de motie is verwoord. Het overleg met het Soesterkwartier was niet aan de orde, wel het kosten aspect van >> 40.000 euro << voor het in-stand houden van lijn 1 op zondag. Inmiddels is via de politieke partijen die de motie indienden, gevraagd de Wethouder aan zijn opdracht te houden.

En van de zeepkist naar de ronde tafel gesprekken, maar dat kwam weer omdat Jan Wink op bezoek kwam en Jan  mede de promoter van de Windturbine  ( molenwiek Soesterkwartier) is.

En dat hetgeen vandaag bekend werd over het mogelijke ontslag van Sjaak Pols als Jeugd buurtnetwerker, als een rode draad door buurthuis de Nieuwe Sleutel liep.

Het was dus gezellig, waarbij Joke van Burgstede voor het natje en droogje zorgde.

Met recht dus een “buurtborrel” waar op informele, gewoon Soesterkwartier’s jou mening telt.

Karel van Rooy.