Voor een toekomst zonder dementie.

 

In de week van 6 tot en met 12 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zamelen.

 

De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers.

 

Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren loont dus.

 

De collecte gaat met zijn tijd mee: doneren via iDEAL-QR en Whatsapp

Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzheimer Nederland voorzien van een iDEAL QR-code. Dit maakt mogelijk dat mensen met hun mobiele telefoon geld kunnen geven. Een goed alternatief voor als er geen kleingeld in huis is! Veilig, gemakkelijk en anoniem.

 

Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp mobiel te collecteren. Vanuit huis. Als collectant kun je dus hoe dan ook een belangrijke bijdrage leveren.

 

Helpt u mee? Elk uurtje telt…

Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, omdat de opbrengst van de collectetoeneemt. Collecteren voor Alzheimer Nederland loont dus. Wilt u in 2022 hieraan als (mobiele) collectant ook een steentje bijdragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden.