Soesterkwartier 7 december 2018. Vanmorgen werd de redactie en het Soesterkwartier geconfronteerd met een zeer verontrustend artikel in het Algemeen Dagblad over de Nieuwe Sleutel.

In een 10 tal artikelen onzerzijds over de herstart van de Nieuwe Sleutel, was onderstaande optie wel een van de minst denkbare. Op 3 februari 2018 werd het slot van het enige wijkcentrum Sk, vervangen door een nieuwe organisatie en later bestuur. Veel werd gepromoot en in het werk gesteld om activiteiten binnen te halen, zodat dit buurthuis weer rendabel zou zijn en vooral een wijkgerichte locatie voor samenzijn en samenkomst.

8 maart 2018 was daar de herrijzenis van deze “Fenix” met een grootse opening en lente fair.

21 maart deed de King Arthur ( dementie) zijn intrede in de Nieuwe Sleutel, waarvoor een zaal werd omgebouwd tot woonkamer.

18 mei was deze transmissie een feit. Het kleuter dansen deed zijn intrede en de “linedance”groep bleef in tact. De verbouwde keuken kreeg eindelijk zijn kok(s) en de “eetlijn in het Soesterkwartier ging van start. Meerdere activiteiten/ organisaties vonden hun weg naar dit buurthuis waaronder de Buurtkerk.

Naar nu, wordt omschreven, gaat dit buurthuis, zijn functie als zodanig verliezen  en is er alleen nog ruimte van degene die financieel de huurkosten kunnen opbrengen.  Ons inziens gaat het laatste bolwerk van maatschappelijke voorziening nu een zeer wankele toekomst tegemoet. De aanhef van onderstaand artikel, doet de vele vrijwilligers die actief zijn in dit “wijkcentrum”geen goed.

 

Clubjes in buurthuis De Nieuwe Sleutel moeten nieuwe plek zoeken

Buurthuis De Nieuwe Sleutel aan de Noordewierweg in Amersfoort heeft een manier gevonden om het hoofd boven water te houden als de subsidiestroom van de gemeente opdroogt. Vier groepen die gebruikmaken van het buurthuis moeten daardoor op zoek naar een nieuwe plek.

Esther de Kloe  Algemeen Dagblad.

De twee grote huurders die gebruikmaken van het gebouw, brengen meer geld in het laatje dan allerlei losse clubjes die één avond in de week een zaaltje huren. Sinds mei van dit jaar heeft de King Arthur Groep, een zorgorganisatie voor mensen met dementie, drie dagen per week een zaal in het buurthuis in gebruik als ontmoetingscentrum. Future of Fame, een stichting die jongeren en volwassenen helpt hun pad te vinden op de arbeidsmarkt, betaalt sinds 1 juni een vast bedrag om in De Nieuwe Sleutel kantoor te kunnen houden.

Mels Niessen

De laatstgenoemde kampt met ruimtegebrek en kan de gemiddeld 25 mensen maar moeilijk kwijt over de zaaltjes die tot hun beschikking staan in De Nieuwe Sleutel. ,,Het werkt beter als we als team bij elkaar kunnen zitten. Nu zitten we op verschillende plekken en is er toch afstand”, zegt Mels Niessen, de man achter de stichting. De gymzaal in De Nieuwe Sleutel past de stichting perfect. Vier andere groepen die de zaal ’s avonds gebruiken, kunnen er dan niet meer terecht. ,,We dachten dat we dat niet konden maken. We zijn zelfs gaan kijken op andere locaties”, aldus Niessen. Uiteindelijk heeft hij aan het bestuur van het buurthuis voorgelegd dat Future of Fame graag in de grotere zaal wil. ,,We hebben een visie voor het buurthuis. Als er niks verandert, dan zou het een langzame dood sterven, omdat de gymzaal niet genoeg opleverde.”

Nel Hesseling, een van de kartrekkers van de linedancegroep die op maandagavond de gymzaal gebruikt, is woest. ,,Dat Future of Fame meer betaalt en dat zo het buurthuis open kan blijven begrijp ik. Wij betalen 1,50 per persoon per keer. Het gaat me meer om de manier waarop dit gelopen is.” Hesseling ontving geen uitnodiging voor de vergadering waarin het nieuwe bestuur werd voorgesteld en waar werd gesproken over de exploitatiekosten van het buurthuis. ,,Mels nam pas nadat ik had gemaild contact met me op en vertelde dat we er per 1 januari uit moesten. Schandalig.” Hesseling nodigde het vijfkoppige bestuur de volgende dansavond uit en legde hen het vuur aan de schenen. ,,Sommige vrouwen dansen hier al dertig jaar. Als we iets anders moeten zoeken valt de groep uiteen”, zegt Hesseling.

Volgens Niessen is de linedancegroep wel uitgenodigd via de mail, maar is die kennelijk niet aangekomen. ,,Achteraf gezien hadden we het anders aan moeten pakken. We hadden een groot affiche op de deur moeten plakken dat er een vergadering aan zat te komen.’’

Zuur

Herman-Jan Koller, voorzitter van het bestuur, begrijpt dat het zuur is voor de partijen die nu op zoek zijn naar een andere locatie. ,,We krijgen volgend jaar nog 70.000 euro subsidie, maar daarna moeten we onze eigen broek ophouden”, legt Koller uit. De deadline van 1 januari is losgelaten en de groepen krijgen hulp bij het vinden van een andere locatie. ,,We hebben keuzes moeten maken die lastig waren en we hebben interne discussie gehad, maar zijn uiteindelijk pragmatisch te werk gegaan.”

De andere groepen hebben volgens Niessen al nieuwe locaties gevonden, zowel binnen het buurthuis als elders. Hesseling heeft bij de Emmaüskerk gekeken of de dertig linedancers daar terecht kunnen. ,,We zijn nog bezig met het kostenplaatje. Ons streven is om op 1 januari een nieuwe locatie te zitten. We willen niemand dwarszitten.”

Bron: Algemeen Dagblad/ Redactie wijkwebsite.

REACTIE:

Van de zijde van de Buurtnetwerker, kwam deze reactie:

In het voorjaar 2018, begin april, dreigde het buurthuis om te vallen. Met vereende krachten uit de wijk is gezocht naar een doorstart die past bij deze tijd. Ruim voordat de zomervakantie aanving, is deze oplossing gevonden. De oplossing bestaat uit de volgende ingrediënten:

 

  1. Een combinatie van grote huurders en kleine huurders. De grote huurders voeren het dagelijks beheer, en brengen geld in het laatje. Het zijn bovendien organisaties met een maatschappelijk belang die in lijn is met het belang voor de buurt. Een ware win-win-situatie.
  2. Vanuit een comité van 9 personen uit de wijk werd uiteindelijk een algemeen bestuur van 5 betrokken bewoners gevormd met een veelheid aan bestuurderscapaciteiten, die met elkaar de missie en visie bewaken.

De winst is evident. Na vele jaren konden de deuren van het buurthuis weer elke dag open. Ook in de avonden is het vaak druk. Nieuwe groepen uit de wijk ontdekten het buurthuis weer. Diverse activiteiten (zoals de kookgroepen) kwamen tot bloei. Als ik op onverwachte momenten binnen kom (wat ik vaak en graag doe), is het er altijd ouderwets gezellig en is er volop reuring. Er lopen veel vrolijke mensen rond. Het is een plek om nog even te blijven plakken.

Hiermee is De Nieuwe Sleutel een buurthuis om trots op te zijn. Een plek van en voor de buurt, die voor een steeds groter deel zijn eigen broek kan ophouden.

Ik sluit hierbij mijn ogen niet voor overgangspijn, bijvoorbeeld de groepen waarvan het AD lucht heeft gekregen: De linedance groep en de senioren gym. Ik weet dat de SRO buurtsportcoach en Mels allebei volop zoeken naar passende oplossingen, want ze hebben hierbij ook mijn steun ingeroepen. Achter de schermen ondersteun ik hen daarbij vanuit mijn rol als Buurtnetwerker. Ik heb hen op het spoor gezet van een zevental mogelijke locaties, waarvan ik weet dat zij een aantal nader onderzoeken in overleg met de betrokken groepen.

Henry de Gooijer.