zondagmiddag 3 maart 2019 vanaf 16.30 uur
Een kleurrijke maaltijd voor groot en klein.
Vlak voor het ingaan van de veertigdagentijd,
de tijd van inkeer en van eenvoud, waarin we toeleven naar het Paasfeest.
Een kleurrijk buffet, waar verschillende gerechten geserveerd worden.
Genodigd zijn ook de mensen van de Taalkamer
en we hopen op wat gasten uit Eritrea en Syrië met hun eigen inbreng.
Samen eten, ontmoeten, spelen. En misschien gaan we dansen.
Net als verleden jaar is het fijn om even feestelijk stil te staan bij de periode die we ingaan.

Het woord Carnaval komt van het Italiaanse ‘carne levare’, het wegnemen van het vlees, nog één maal voor Aswoensdag het begin van de vastentijd, Paasfeest ‘uitbundig’ samen zijn. Dát willen we.

Vervolgens op de woensdagen in de 40-dagen, van 19.30 – 19.50 uur komen we samen in de kerk om onze vespers te vieren. Een lied, gebed en stilte. Maar eerst Carnaval.

Doe je mee: graag even melden met hoeveel personen je denkt te komen
en (zo mogelijk) wat je meeneemt aan eten of kookkunst.

Aanmelden: Werkgroep Wereldwijd,
Joke de Bruin, joke_en_sierk@hotmail.com,
telefoon 06-18790682