Soesterkwartier 16 februari 2019. De Carnavalleien vieren een feestje. Het 44 jarig bestaan van de Vereniging en dat is dan ook niet zomaar voorbijgegaan. Kosten nog moeite zijn gespaard om er een groot festijn van te maken.

Redactie Karel van Rooy 17-2-2019

De Kabouterhut aan de BW laan, herbergt in zijn gewelven al geruime tijd de vereniging, de Carnavalleien, die normaliter bij een “feest”de kelder “vol”krijgen met bezoekers. De vooruitzichten van het 44 jarig jubileum, gaven echter een vóórinschrijving aan van 600 bezoekers en dan kunnen de “erkers”van de Kabouterhut niet aan. De oplossing was simpel doch niet eenvoudig. Een der vleugels op de begane grond werd ingericht als feestzaal, hetgeen het aantal bezoekers kon verdelen tussen “boven en beneden”. Of het mede van toepassing was of toeval, maar ook de parkeerplaats bleek te zijn aangepast, gezien het aantal bomen wat in verband met de geplande aanleg “rondweg Zuid” daags er voor waren gekapt. Niet dat dit enige soelaas bood, gezien de stapeling van gezaagde bomen.

Voorafgaand aan deze heuglijke viering gebeurde er vreemde dingen met betrekking tot ontvoering en criminele activiteiten van een  “duistere”groepering. Mensen met bivakmutsen werden gesignaleerd, Achtervolgingen door de politie op de snelweg en pantservoertuigen door de de wijk. Er speelde een realistisch verhaal af. De termen “erwtje”en “erwtenschieters”kwamen veelvuldig voor. Facebook volgde al deze acties nou gezet. Mogelijk worden de filmrechten nog verkocht. Maar wat was er gebeurt . Naar nu blijkt hebben een lid van de Carnavalleien Kevin.Z uit het Soesterkwartier en Lisa de B. uit Vathorst van de Vathorster Lakeien de mascotte van de “Erwtenschieters”uit Bussum gestolen tijdens een feest aldaar. Dit soort acties zijn gebruikelijk onder de carnavalsverenigingen, kennelijk om de onderlinge banden te verstevigen. Een steekspel, als zijnde “stratego”volgt dan met de acties, zoals vermeld. De voorwaarden om “erwtje”terug te krijgen werden gesteld. Daarover later meer.

Zoals gezegd werd de linkervleugel van de Kabouterhut als feestzaal ingericht. Al het meubilair moest er uit en ook de grote boomtak die door de vleugel liep, werd “tijdelijk”buiten gedeponeerd. Zodoende werd een mooie dansvloer gecreëerd. Terwijl in de andere vleugel nog volop “gasten”hun pannenkoeken aten, kregen deze ook een mooi tafereel te zien. Aangezien de parkeerplaats al om 20.00 uur “vol”was, stopte de ene na de andere “grootte”auto’s voor de residentie van de Carnavalleien. Een statige stoet van Prinsen en Prinsessen, adjudanten en secondanten, hofdames, dan wel dansmariekes, werden voor de deur afgeleverd. Zich voortschrijdend over het uitgerolde groene tapijt en boog van ballonnen, maakten deze hun opwachting kenbaar bij de ingang. Een scheiding van “hofhouding”en feestvierders volgde resoluut. De “edelen naar de kerkers en de resterende naar de zaal.  Beneden was dan de “Prinsenbar”ingericht alwaar Tunus 44 van de Carnavalleien en zijn hofhouding de felicitaties en cadeaus in ontvangst namen. Het was al vroeg druk en het werd drukker en drukker. Vanuit het hele land waren verenigingen vertegenwoordigd. En gezien het aantal “steken” een indrukwekkend aantal hoogwaardigheidsbekleders .

Tussen al dit geschuifel van verenigingen, kwamen ook bijna onzichtbaar de muzikanten van Neuzenvreugde het pand binnen, alhoewel een “tuba”moeilijk onder je boerenkiel past. Omkleden en gereedmaken in de keuken, was de enigste optie. Terwijl beneden de hoffelijkheden werden uitgevoerd, werd er boven in de zaal al gewoon feestgevierd.

Voorafgaand aan al dit gebeuren, is er toch een moment geweest waarop het gehele bestuur van de Carnavalleien op de foto kon.

Dan toch een moment van een officiële toespraak. Inhoudende een korte boodschap en verwelkoming, waarna de “master speaker”van deze avond even opnoemde wie er allemaal waren. Om 5 minuten lang alle “gasten”bij naam te noemen en enigszinds gemaand werd tempo te maken, hetgeen natuurlijk hilarisch was.

Met de klanken van het “volkslied”van Grootstad Sint Joris”werd ook de raad van 11 binnen gehaald en kon het feest echt ten volle van start gaan. Zowel beneden als boven was het houden van een polonaise een ingewikkelde procedure. Maar zoals gebruikelijk waar een polonaise is, is een weg, dus werden de meest vreemde routes gekozen.

Voordat de “live”artiesten hun muzikale kunsten zouden vertonden was er een heel bijzonder moment. De nestor van de Carnavalleien en zeer gerespecteerd persoon in den lande en zeker in Amersfoort, Rob van Zomeren werd op het podium geroepen. De al veel gehuldigde Rob, werd nogmaals herinnerd aan al de dingen die hij voor de  Carnavalleien en carnaval in het algemeen had betekend. En na een dergelijk toespraak, weet ook Rob dat hij er weer een onderscheiding om zijn nek er bijkrijgt. Maar nu was het anders.  

De hoogste onderscheiding die er  wereldwijd binnen de carnavalscultuur te krijgen is, is de PALADIJN met gouden Kroon, een zeer zeldzame toekenning. De uit de middeleeuwen geschapen creatie, betreft een schild met gouden kroon.

Rob van Zomeren, die wel “iets”verwachte, keek toch met de nodige verbijstering naar het kussen alwaar de decoratie op gelegen was. Duidelijk “trots”reageerde hij na het omhangen van deze bijzondere waardering. het spelen van het Wilhelmus , ons Nationale Volkslied kwam hem ook ten deel. Rob ging daarna dan ook lichtelijk “uit zijn dak “.

De Erwtenschieters daarna. Die moesten hun losgeld komen betalen, terwijl Kevin Z en Lisa B, nog steeds “angstig”waren alsnog ontvoerd te worden, werd de oplossing binnen gebracht vanuit Bussum.

Tromgeroffel en gemaskerde mannen namen plaats op het podium. Een “donder”preek volgde, maar er werd onderhandeld. De mascotte terug tegen betaling. Een grote doos werd onthuld met daarop symbolisch een groot aantal blikken erwtensoep. Met de bijzonderheid dat er 44 blikken beschikbaar waren en allen waren voorzien van de logo’s van beide verenigingen. Eind goed al goed.  Maar Kevin Z en Lisa B, kwamen er niet zo maar vanaf. Geketend met handboeien werden zij voor 11 minuten aan elkaar geklonken. 

Feest: De live muziek zorgde daarna in de bovenzaal voor een geweldig sfeer. Het werd een massaal groots feest. Het aantal bezoekers deze avond was 600 Carnavalisten. De organisatie van dit jubileum hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd. Maar ook het personeel van de Kabouterhut, in casu de residentie van de Carnavalleien, heeft zich op voortreffelijke wijze “uit de naad gelopen” om alles in kannen en kruiken ( glazen) te krijgen.

Zondag wordt de zaal weer ingeruimd en vanavond weer gebruikt voor het nuttigen van een van de vele soorten pannenkoek. Alsof er niets aan de hand was.

 

Karel van Rooy.

Fotoreportage Karel van Rooy.