bpv-brd-grootBuurtvaders
Coördinator: Mohamed Boulahrouz

Oproep Welzin

In een aantal wijken in Amersfoort is onder auspiciën van Welzin een groep buurtvaders actief. Zij lopen een of meerdere keren in de week een ronde door de wijk en spreken zo nodig jongeren aan. Omdat ik voor Welzin in het Soesterkwartier kinder- en jongerenwerk doe, wil ik een oproep doen aan mensen die in de wijk wonen (dit is wel een vereiste) om ook hier zo’n groep samen te stellen.
De deelnemers worden officieel vrijwilliger van Welzin, wat betekent dat er geregeld bijeenkomsten zijn, dat er eenmaal per jaar een diner voor hen wordt georganiseerd en dat zij met kerst ook een pakket krijgen. Er staat verder geen vergoeding tegenover.
cropped-dsc_0007Als de groep is getraind en geïnstrueerd door bovengenoemd persoon, wordt aan de inwoners bekend gemaakt dat er buurtvaders actief worden in de wijk. Zij zijn middels hun kleding, die verstrekt wordt door Welzin, ook als zodanig herkenbaar.
Eén van de vaders is contactpersoon; buurtbewoners en de wijkagent kunnen bij hem terecht voor vragen of opmerkingen. De buurtvaders treden te allen tijde geweldloos op en gaan op een rustige, respectvolle manier het gesprek met jongeren aan. Contacten leggen en onderhouden is het belangrijkst.

Geïnteresseerden kunnen mij een mail sturen, en zodra ik een groepje heb leg ik contact met Mohamed om een en ander in gang te zetten. Hij neemt het dan verder over.

Sjaak Pols
sjaak.pols@welzin.nl

Red.KvR