wijkvoordewijk2[1]-288Buurtnetwerk van en voor de buurt: meedenkers gezocht!
In het buurtnetwerk Soesterkwartier komen organisaties en buurtbewoners bij elkaar die bij willen dragen aan de bloei van de buurt (wijkteam, Buurtzorg, buurthulp ‘Heb je even voor mij’, kerken en vele anderen). Het afgelopen seizoen hebben we samengewerkt ,om mensen die bijna geen contacten hadden in de wijk weer, wat onder de mensen te laten komen. We zijn blij met ‘kleine succesjes’ als dit lukt door samenwerking tussen organisaties en buurtbewoners!
Samen-werkt-beterHet komende seizoen willen we nog meer buurtnetwerk zijn niet voor de wijk maar met de wijk. We zoeken 3-4 buurtbewoners die het leuk vinden hierin mee te denken van september tot juni. We komen door het jaar heen 6 keer een uur bij elkaar (overdag), als voorbereiding op het buurtnetwerk. Als je interesse hebt of meer wilt weten, mail of bel dan naar Oeds Blok, 06-21111202 / oedsblok@gmail.com.