aa10 (Custom)Benedenburen achterburen oosterburen bovenburen onderburen overburen voorburen naburen buren  en last but not least  GOEDE BUREN.

Ach, zult U denken, ik heb toch goede buren en overburen en achterburen, misschien wel teveel buren. Maar we ontkomen er niet aan. Bijna iedereen heeft buren.

En laten we nu net daar een groep mensen in het Soesterkwartier van hebben, die daar mee aan de slag gingen. Want gebleken is, dat als je een gedeelte van je eigen omgeving in kaart brengt, je na het 3e huis al niet meer weet wie er woont. Laat staan dat ze jou helpen of andersom. We kennen ze niet meer, de buren.

Vanuit de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier ontstond het plan om daar wat aan te doen.

Ze omschrijven het zelf als volgt:

  • Wij zijn een groepje mensen uit het Soesterkwartier die graag goede buren willen zijn in onze straat, in onze buurt.
  • In een duurzame wijk geven mensen om elkaar. Maar hoe kunnen we de zorg voor elkaar binnen de wijk verder verbeteren? Er is behoefte aan een ‘Goeie buur’, bleek uit overleg met verschillende organisaties binnen het Soesterkwartier. Een ‘Goeie Buur’ weet wat er speelt in de buurt, en weet wie eventueel een helpende hand kan bieden. Hij of zij weet ook waar je terecht kunt als er wat meer hulp nodig is.

Een eerste groep van 15 enthousiaste bewoners heeft ondertussen een start gemaakt als Goeie Buren. Al doende krijgt het plan nu vorm. De belangrijkste les die we leren is dat iedereen het op zijn eigen manier doet. De ene zet zijn handen aan het werk, de ander biedt een luisterend oor, en weer een ander organiseert een straatfeest samen met de buren.

“Goede Buren”komt als club regelmatig bij elkaar in café de Gooier tijdens de buurtborrel op elke 2e woensdagavond van de maand.

En dat was 10 september dus ook het geval. Een van de initiatief nemers van Goede Buren, Trijnie van der Poel, moest helaas wegens familie omstandigheden verstek laten gaan. De belangstellende druppelden eigenlijk wat langzaam binnen. Ook nieuwe bewoners uit de wijk kwamen met belangstelling eens luisteren.

Café de Gooier, is eigenlijk op deze woensdagavond gesloten, maar stelt zich belangeloos weer ter beschikking voor de buurtborrel, voorwaar een mooi gebaar.

DSC_6856 (Custom)Willem Hamels, voorzitter van Duurzaam Soesterkwartier startte de thema-avond middels een korte uitleg over het project Goede Buren en de nieuwe plannen die er nu aan komen. Henry de Gooijer ( nee geen familie van) werd middels een interview gevraagd naar zijn ervaring van het laatste jaar. Zo vertelde hij. “ Na de start vorige jaar van Goede Buren, bleek dat er in eerste instantie veel animo voor was. Maar uiteindelijk haakten de mensen ook weer af. Men begreep het niet, of wij brachten de boodschap verkeerd over. Het was en is niet alleen het even hulp bieden als bij de buren iets niet loopt zoals het zou moeten. Of het kopje suiker lenen, idee. Het is meer dan dat. Elkaar kennen en in gesprek gaan. Samen dingen doen in je straat.”

Ook Emmelie van Dongen werd middels een interview bevraagd naar haar ervaringen sinds ze mee deed aan het project goede buren. Ze zegt” eigenlijk is het heel simpel, contacten leggen met je buren. Stap er op af, vraag hoe het gaat en wat je kunt doen. Samen dingen doen is niet alleen belangrijk maar ook gezellig.” Onderstaand een citaat uit haar beschreven ervaringen in haar straat.

  • Tijdens mijn zoektocht naar een woning, 8 jaar geleden, belde ik bij ieder aanbod aan bij de buren. Leuke buren was mijn belangrijkste voorwaarde. Zo vond ik mijn huis aan de Aucubastraat, waar ik het nog steeds naar mijn zin heb. Vanaf mijn bankje in de voortuin spreek ik veel mensen. Ze komen buurten, met alledaagse pijntjes en ook de mooie dingen van het leven
  • “Ik maak gemakkelijk contact. De gesloten overbuurman, die ik op een dag keihard HALLOOO toeriep. Ik vergeet zijn prachtige open glimlach nooit meer! De brug was geslagen. Ik probeer nu ook bruggetjes te bouwen tussen hem en andere buren.”
  • Emmelie heeft er plezier in om goede buur te zijn. En ze krijgt er veel van terug: “Ik zie ook dat anderen ook goede buur voor mij zijn. Als ik zin in een praatje heb, gaat de deur daar ook open.”

De nieuwe plannen: Binnenkort zullen de bewoners in de wijk misschien wat vreemd op kijken als er in hun straat ineens bakfietsen verschijnen. Vanuit de bakfiets zal een Goede” Buutreednen” zijn opwachting kenbaar maken. Dit met het doel mensen in die straat te motiveren voor het project. Hierbij een of meerdere bewoners te vragen actief hier in te worden, om zo de hele straat weer Burenproof te maken.

23 september zullen de plannen nader worden uitgewerkt.

Meer over Duurzaam Soesterkwartier en Aanverwante projecten vindt U op hun website en de pagina van Goede buren.

zzzz (Custom)Hierna was het nog een gezellig samen borrelen met de aanwezige bewoners. Met dank aan Café de Gooier.

Verslag en foto impressie Karel van Rooy