4 maart 2020. Vandaag is het Buurtbestuur Junior geïnstalleerd in het Soesterkwartier. 5 kinderen uit de wijk, in de leeftijd van 11-12 jaar, vormen vanaf vandaag een nieuw comité met een bijzondere missie: Mee denken, mee praten en mee helpen aan een sterke wijk, waarin het ook voor kinderen fijn is om op te groeien.

Vorig schooljaar namen Siem, Seth, Senta, Venne, en Noa deel aan de Kinderwijkraad, samen met nog 7 andere kinderen. Met elkaar hebben ze een mooi en succesvol programma opgezet, om pesten stop te zetten. Het afscheid nemen van deze betekenisvolle rol viel hen zwaar. Hun energie en enthousiasme was nog lang niet opgedroogd. Een mooie aanleiding om een passend vervolg te bespreken.

Het Buurtbestuur Soesterkwartier is sinds 2017 een groep van volwassen bewoners aangevuld met enkele personen die in de wijk werken. Elk kwartaal komen zij enkele keren bij elkaar om subsidieaanvragen te bespreken. Aan de hand van het wijkplan worden de initiatieven getoetst of zij bijdragen aan het halen van de doelen die de wijk zich heeft gesteld. Veel van deze aanvragen raken aan het thema opgroeien en opvoeden in de wijk: Meer dan de helft van het jaarlijkse budget!

Met een gemiddelde leeftijd van iets boven de 50 zit het met de senioriteit van het Buurtbestuur wel snor. Beseffende dat meer dan de helft van het jaarlijkse uit te keren subsidiebedrag naar projecten gaat die kinderen betreft, werd de helpende hand van de kinderen gretig aangenomen. Het resultaat heet nu Buurtbestuur Junior. De komende maanden zal het avonturieren en pionieren zijn. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leden van het buurtbestuur. En niet te vergeten: Ook initiatiefnemers die voor subsidie aankloppen bij Indebuurt033 zal het wennen zijn om hun plannen met de wijk zo te vertellen dat kinderen ook overtuigd worden.

Hedy Vermeer, die nu naast de Kinderwijkraad Soesterkwartier ook het Buurtbestuur Junior onder haar hoede heeft gekregen, is blij met deze primeur: “Het zou echt jammer zijn om dit enthousiasme niet te benutten. Dit zijn kinderen die hebben geleerd om te denken vanuit het belang van de wijk. Dat talent kunnen ze nu verder ontwikkelen, met grote winst voor het Soesterkwartier”.

En Siem, Seth, Senta, Venne, en Noa? Die hebben er helemaal zin in. Zij krijgen niet alleen een rol bij het bevragen en beoordelen van de plannen voor de wijk, maar zullen zich ook gaan inzetten voor een campagne in de wijk. Met hun aanstekelijke enthousiasme zullen ze bewoners inspireren zich ook in te zetten voor de wijk. Via soesterkwartier.info zullen we hun activiteiten met belangstelling gaan volgen!