Uitnodiging
Hart van Soesterkwartier
Noordewierweg Verbindt

De plannen voor een nieuw Hart voor het Soesterkwartier zijn dit voorjaar naar buiten gebracht.
Inmiddels heeft de Gemeente Amersfoort zich over die plannen gebogen. Met de direct
omwonenden staat binnenkort weer een nieuw overleg op de agenda. En in de werkgroep
‘Noordewierweg Verbindt’ zijn ook verdere gesprekken met de Gemeente gevoerd.
Genoeg reden om een buurtavond te beleggen.

Op maandag 13 mei Aanvang 20.00 uur.
Plaats: zaal in het kerkgebouw Emmaüskerk

Op deze avond gaan we met de buurt in gesprek over het Hart van Soesterkwartier.
Architect, gebruikers van het oude en het nieuwe gebouw, projectontwikkelaar,
vertegenwoordigers van de Gemeente, omwonenden ….. ze zijn er allemaal om met u in
gesprek te gaan. En om uw vragen te beantwoorden.

Aanpassingen die zijn aangebracht in het eerdere ontwerp zullen worden getoond. Reacties
van de direct omwonenden komen aan bod. De vertegenwoordigers van de gemeente
informeren over de voortgang van de procedure. Vertegenwoordigers van de werkgroep
‘Noordewierweg Verbindt’ vertellen iets over hun ideeën. (Het gaat immers om niet alleen het
kerkgebouw maar ook om wat er aan vernieuwing en verbetering mogelijk is in onze buurt.) En
wellicht komen we in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om in de buurt van de kerk iets
te doen aan ‘parkeren en leefomgeving’.

Kortom een heel belangrijke bijeenkomst voor iedereen die hart heeft voor het Soesterkwartier.
Voor iedereen die nieuwe ontwikkelingen wil stimuleren en verbreden.
Voor iedereen die mee wil denken, mee wil doen.
U bent van harte welkom.

nadere info via:
werkgroep Hart van Soesterkwartier
Jan Elzen
j.elzen@kpnmail.nl

In Hart van Soesterkwartier werken samen: Keistadkerk, Leger des Heils, Bizonder
kindercentrum, Emmaüskerk, Lithos bouw en ontwikkeling
In Noordewierweg Verbindt werken buurtbewoners samen met de Winkeliersvereniging
Soesterkwartier. Hun doel is: Een groene en veilige verbindingsader voor de hele wijk die
aansluit bij het aangrenzende winkel- en woongebied, waar iedere gebruiker met respect voor
anderen kan zijn en waar alle gebruik voldoende ruimte krijgt zowel op als langs de weg.

Paul van der Harst.

 

red.KvRooy