Zondag 18 maart, In de Theaterzaal van De WAR aan de Geldersestraat 6, komen steeds meer mensen binnen. Gewone burgers vanuit de verschillende wijken in Amersfoort. Vooraf wordt er kennisgemaakt, koffie gedronken en hier en daar bijgepraat. Om even na half drie neemt iedereen een plaatsje in op de tribune.

Harmen Zijp heet de mensen welkom en legt uit dat vanwege de kou voor de theaterzaal gekozen was. De bedoeling vooraf, even niet gerekend op de extreme koude wind, was dat het debat plaats zou vinden in het Kascafé, de ruimte waar net even meer loopruimte zou zijn. Het mocht de pret niet drukken, het debat werd even goed gehouden, na een inleiding door Joop Hofman over het ontstaan van -, en waar er allemaal al gedaan wordt aan Burgerparticipatie en/of burgerbegrotingen.

WAT IS DE BETEKENIS & DEFINITIE

Burgerparticipatie

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk. Of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Ze kopen collectief zonnepanelen in. Ze richten een lokale zorgcoöperatie op. Of ze praten mee over de gemeentebegroting. Dit heet burgerparticipatie.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is het actief deelnemen van burgers in openbaar gelegenheden. Bij burgerparticipatie wordt van burgers verwacht dat zij actief meedenken over beslissingen die in het openbaar bestuur, zowel in de lokale als landelijke politiek, worden genomen.

In geval van burgerparticipatie is er in veel gevallen sprake van een samenwerking tussen burgers en bestuurders en ambtenaren. Burgerparticipatie overstijgt hiermee de representatieve democratie, waarbij politici worden gekozen om hun politieke partij en daarmee hun kiezers te vertegenwoordigen. Burgerparticipatie zorgt ervoor dat beslissingen die moeten worden genomen omtrent het bestuur, niet volledig in handen vallen van deze vertegenwoordigers, maar juist in samenwerking met burgers worden genomen. Om burgerparticipatie succesvol te laten verlopen is het dus niet alleen noodzakelijk dat een politicus open staat voor suggesties van de betreffende burgers, maar dat deze burgers ook actief deelnemen rondom de beleidsvoering. Het vergt dus meer tijd dan binnen een pure representatieve democratie.

Het voordeel: van burgerparticipatie is dat mensen meer invloed kunnen uitoefen op het eigen leefomgeving en dat beslissingen niet volledig komen te liggen bij gekozen vertegenwoordigers. Dit zorgt er mede voor dat deze vertegenwoordigers dicht bij de mensen blijven staan en niet in hun eigen bubbel gaan functioneren zonder zicht te hebben op de werkelijke wensen van de bevolking.

Het nadeel is: dat burgerparticipatie zorgt voor een verzwakking van de beslissingskracht, iedereen heeft immers inspraak, de meningen veelal diverser zijn. Daarnaast vereist burgerparticipatie dat de betreffende burgers goed zijn ingelicht over de onderwerpen waarover een beslissing wordt genomen. Het is vaak lastig te bepalen of burgers zich daadwerkelijk goed hebben ingelezen.

Bron: www.ensie.nl

De oorsprong van Burgerparticipatie ligt in Brazilië. Joop Hofman mocht het destijds gaan ervaren ter plekke, in Proto Alegre. In Porto Alegre maken de burgers zelf een begroting en bieden die aan de gemeenteraad aan. In Christchurch (Nieuw-Zeeland) maakt de overheid de begroting om die daarna voor te leggen aan de burgers ter discussie. Heel veel gesprekken, discussies en debatten later, in beide gevallen, komt daar een begroting uit met de grootst mogelijke draagkracht.

Inmiddels zijn er ook dichterbij vele steden en gemeenten die een van de Burgerparticipatie vormen, of delen daarvan overgenomen hebben en met succes toepassen. Onder de steden/ gemeentes waar Burgerparticipatie werkt: Berlijn, Parijs en Antwerpen. Maar ook in Oldebroek, Emmen en Deventer zijn (delen) hiervan overgenomen en werken! Want de burgers maken zelf de keuzes in waar wel en waar geen geld naar toe moet gaan.

Het klinkt logisch dat Burgers zich meer betrokken voelen als ze meer te zeggen hebben, maar tegelijkertijd is dat het probleem waardoor er niet op grote schaal in veel meer gemeenten dit gedaan wordt, de lokale politiek/ het college krijgt veel minder makkelijk iets voor elkaar.

Voorbeeld: Wanneer de burgers van Amersfoort zouden moeten kiezen tussen een megamuseum of zorgen dat de Voedselbank overbodig zou worden, dan zou de uitslag vóór een megamuseum nog niet zo zeker zijn en daarmee de huidige wethouder (Buijtelaar) toch slapeloze nachten kunnen bezorgen.

Inspraak en vragen kwamen al tijdens de inleiding. De inleiding dreigde daardoor enorm uit te lopen en werd verkort. Wel werd afgesproken dat er een vervolg gegeven zal worden na de verkiezingen. Iedereen debatteerde mee. Een enkel politieke vertegenwoordiger had er een hard hoofd in dat het hier zou werken, maar dat heeft toch waarschijnlijk te maken met de teleurstelling van het afgelopen “coalitie blok”. Want een blok was het, al maakt het wel dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij “vrije keuze” van leden van die coalitie afgelopen 4 jaar.

Het geheel leverde heel veel verschillende mogelijkheden en onderwerpen op die samenhangen met burgerbegroting en burgerparticipatie. Leuk en boeiend om mensen eens van een andere kant naar besturen te zien kijken. Nu nog even die bestuurlijke “poten uit de klei” zien te krijgen, want met twee benen in/op de grond kom je niet ver! Of de burgers/ inwoners meer inspraak willen, zal woensdag aanstaande hopelijk blijken bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum! Gebruik maken van de mogelijkheid om te stemmen, helpt allicht om een ander geluid vanuit het Stadhuis te laten komen!

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk

Onder de aanwezigen, vertegenwoordigers/ kandidaten van de volgende partijen:

CDA, D66, Actief, Amersfoort 2014, Lijst 10, Vrede en Recht, en SP