De VVD gedeputeerde Van Lunteren lijkt het landelijke adagium ‘Bruggen bouwen’ wel erg letterlijk te nemen. Hij heeft Amersfoort gedreigd met het overnemen van de regie als Amersfoort niet snel besluit over de Westelijke Ontsluiting. Want de gedeputeerd vindt een tunnel toch wel de allerbeste oplossing. Daarmee lijkt de verkeerslobby van de VVD een nieuwe dimensie te krijgen. Nu er binnen het Amersfoortse college kritische geluiden opkomen, ziet de VVD-gedeputeerde zijn tunnel in gevaar komen. GroenLinks en D66 in Amersfoort hebben zich uitgesproken tegen een tunnel en of een viaduct, waarmee een meerderheid in de gemeenteraad in gevaar dreigt te komen. VVD-wethouder Buijtelaar voert in de krant de druk aan de raad nog verder op. Hij zegt daarin dat we straks misschien geen geld van de provincie krijgen, omdat de gekozen variant niet voldoet aan de criteria van de provincie.
‘Het moet toch niet gekker worden’, is een uitspraak die hier op van toepassing is. De SP-fractie in Amersfoort zal vragen stellen over de uitspraken van Van Lunteren en Buijtelaar aan het college van Amersfoort. Het standpunt van de SP over de Westelijke Ontsluiting is dat er zo min mogelijk geld gespendeerd moet worden aan verbetering van de Westelijke Ontsluiting. Belangrijk argument is dat de tijdwinst die het oplevert niet opweegt tegen de financiële offers van de gemeente. In de prognoses van de gemeente wordt uitgegaan van flink meer auto’s in 2020. Uit cijfers blijkt ook dat er vanaf 1990 geen groei heeft plaatsgevonden. En toen hadden we nog te maken met een groeiende economie, terwijl daar nu geen sprake van is. Met alle effecten die dat met zich meebrengt voor het gebruik van de auto. Behoud van de natuur in Birkhoven is voor de SP van essentieel belang en die natuur schiet met de aanleg van viaducten of tunnels niets op. Verder is het wat de SP betreft niet uit te leggen dat we aan de ene kant buurthuizen en De Drietand sluiten en aan de andere kant tientallen miljoenen uitgeven aan deze tunnel (ruim 60 miljoen euro gaat hij kosten) of een viaduct.

Bron: Stad Amersfoort ,Frits Schoenmaker, raadslid SP Amersfoort