Op zaterdag 24 november a.s. vindt in Theater de Flint het Cavalerie-Jaarconcert plaats, dat wordt gegeven door het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie onder leiding van Chef-dirigent Kees Kramer. Het programma varieert van licht klassiekemuziek tot bigbandmuziek. Kaarten à € 7,50 zijn te reserveren per mail: j.leersum@wxs.nl of telefonisch 033-4725584. de aanvang van het concert is 20.00 uur.

Tussen 1948 en 1995 hebben ruim 1500 muzikanten afkomstig uit heel Nederland hun dienstplicht vervuld bij het Trompetterkorps der Cavalerie, dat aanvankelijk was gelegerd in de Prins Willem III kazerne en later in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Deze muzikanten kregen eerst de militaire basisopleiding van twee maanden om vervolgens gedurende 12 tot 18 maanden als muzikant in het Trompetterkorps der Cavalerie fulltime te musiceren. Zij traden op door heel Nederland en daarnaast vaak in het buitenland bij taptoes en concerten. Door opschorting van de dienstplicht in 1995 werd het Trompetterkorps der Cavalerie opgeheven. Een oproep aan oud-leden van het orkest leidde ertoe dat er binnen enkele weken toch weer een orkest bij de Cavalerie ontstond, namelijk het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie een fanfareorkest van ruim 50 man afkomstig uit heel Nederland, die in genoemde periode hun diensplicht bij het TdC hadden vervuld. De muzikanten musiceren op hoog niveau, hetgeen een voorwaarde was om bij het Trompetterkorps der Cavalerie te worden toegelaten. Een aantal heeft een conservatoriumopleiding en is na het vervullen van zijn dienstplicht beroepsmusicus geworden.

Het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie, dat de traditie voortzet van het dienstplichtige Trompetterkorps der Cavalerie, repeteert om de drie weken een hele zaterdag in de Bernhardkazerne te Amersfoort. Ook zij treden op door heel Nederland en daar buiten veelal met concerten en marsoptredens bij bijzondere gebeurtenissen. Het concert in de Flint vindt jaarlijks in november plaats onder grote belangstelling van oud-leden die uit heel Nederland naar Amersfoort komen om hun orkest te beluisteren, daarnaast Cavaleristen en overige belangstellenden uit Amersfoort en omstreken.

Bron: Stad Amersfoort, Jim van Leersum, manager Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie

Nieuwe CD