Vandaag ging de Week van het Geld ook van start voor de leerlingen van het Prisma College in Amersfoort. De leerlingen kregen les over sparen en verantwoord besteden van Joop Slotboom van ABN AMRO. Dit jaar geven medewerkers van banken een recordaantal van 3.300 gastlessen onder de naam ‘Bank voor de klas’.
“Het thema van de Week van het Geld is ‘Als ik later groot ben….’. Dat vind ik een mooi uitgangspunt, want het is belangrijk dat kinderen vroeg weten wat geld is en hoe ze er slim mee om kunnen gaan. En hoe eerder ze daarbij stilstaan, hoe meer profijt ze daarvan hebben op een latere leeftijd” aldus Joop Slotboom. “En het feit dat we twee keer zoveel gastlessen geven als vorig jaar, geeft al aan hoe succesvol het programma is.”
ABN AMRO voor de klas Tijdens de gastles doen de leerlingen de interactieve Cash Quiz waarmee ze spelenderwijs meer leren over geld en hoe je ermee om kunt gaan. ‘Hoe zorg je dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt?’, is bijvoorbeeld een van de vragen die tijdens de gastles aan bod komt. En er valt ook iets te winnen: door het juist beantwoorden van de quizvragen, verdienen de groepjes fictief geld. Het groepje leerlingen dat het eerst € 50 heeft verdiend wint en maakt kans op een educatieve schoolreis voor de hele klas.
Website en 3D game Medewerkers van ABN AMRO geven al jaren gastlessen op basisscholen. ABN AMRO vindt het belangrijk om kinderen bewust te maken van geld en hoe daar verstandig mee om te gaan. Het geven van gastlessen tijdens de Week van het Geld past in de ambitie van ABN AMRO om actief betrokken te zijn bij de samenleving waarbinnen zij werkt. ABN AMRO heeft daarom ook de educatieve website: ‘Geld’ gelanceerd. Via deze site leren kinderen via spelletjes, filmpjes en quizzen hoe zij om kunnen gaan met geld. Daarnaast introduceerde ABN AMRO het 3D spel Control€. Doel daarvan is dat ouders samen met hun kind kunnen bekijken of hun zoon of dochter klaar is voor een eigen bankrekening.

Bron: Stad Amersfoort, Zandbeek

Het hele idee is dus dat je meer bereikt als je slimmer omgaat met geld OK !(redactie)