Anneke uit Amersfoort kon afscheid nemen van haar dochter door kordaat optreden agent

‘Laura sterretje’

Bel 1-1-2 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Dit gratis Europees noodnummer belt u in alle EU-lidstaten. De 1-1-2-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp, zoals brandweer, politie of ambulance.

Voor dieren in nood is er een speciaal telefoonnummer. Als u getuige bent van dierenmishandeling of verwaarlozing kunt u tegen lokaal tarief bellen met 1-4-4. Als dit nummer vanwege technische redenen niet bereikbaar is, dan kunt u bellen met het politienummer 0900 8844, of bij spoedgevallen met 1-1-2.

Spoedeisende hulp

Voorbeelden van spoedeisende situaties waarvoor u 112 kunt bellen zijn:

  • aanrijding met gewonden;
  • mishandeling;
  • beroving, steekpartij of vechtpartij;
  • als iemand onwel wordt;
  • inbraak of diefstal op heterdaad;
  • vernieling of vandalisme op heterdaad;
  • ontvoering of een poging tot ontvoering.

Niet-spoedeisende hulp

Is de situatie niet spoedeisend, maar heeft u wel de politie nodig, dan kunt u bellen met het landelijke politienummer: 0900-8844. Bijvoorbeeld bij een verkeerd geparkeerde auto, burenruzie of geluidsoverlast. Heeft u een ambulance nodig, dan kunt u contact opnemen met een huisartsenpost in uw regio. Voor de brandweer neemt u contact op met de plaatselijke brandweer.

Alarmnummer voor doven, slechthorenden en spraakgehandicapten

Doven, slechthorenden en spraakgehandicapten kunnen voor spoedeisende hulp met de teksttelefoon bellen naar het alarmnummer 0800-8112.

sms 112 voor mensen met een spraak- of gehoorbeperking nu beschikbaar wel inschrijven en registreren.

Voor niet-spoedeisende zaken kan men met de teksttelefoon bellen naar 0900-1844.

112 altijd bereikbaar met een mobiele telefoon

Een mobiele telefoon maakt verschil tussen 112 en een normaal telefoonnummer. Ook als het toetsenbord van uw mobiele telefoon geblokkeerd is, kunt u 112 bellen. U kunt ook 112 bellen als uw beltegoed op is. Het is nog niet mogelijk om naar 112 te sms’en als u in nood bent.

112 werkt in Europese Unie

U kunt het alarmnummer 112 bellen in alle landen van de Europese Unie (EU). In de meeste landen van de EU kunt u Engels spreken met de plaatselijke alarmcentrale. Vaak kunt u ook Frans of Duits spreken.

Werking alarmnummer 112 op het water

Het alarmnummer 112 werkt op het water hetzelfde als op de wal. Alleen bij grote wateroppervlakten zoals het IJsselmeer en de Waddenzee is de dekking van de mobiele telefoonnetwerken niet optimaal. U kunt op deze locaties gebruik maken van een marifoon of een satelliettelefoon.

Het is belangrijk dat u als melder de locatie weet waar u zich op het water bevindt. Hiervoor moet een goede waterkaart aan boord zijn. De hulpverleningsdienst die uw melding binnenkrijgt, geeft u instructies en schakelt eventueel andere hulpdiensten in.

Andere vragen en antwoorden