De tuin van de Plataan, ligt er in herfstkleuren bij. De moestuin is bijna leeg op wat sla, snijbiet en boerenkool na. Het voorgaande jaren gebouwde insectenhotel is afgebroken. Reden, de beestjes hadden het koud. Bij nader inzien bleek de plek van het hotelletje aan de zijkant naast de meiden van de kippenren in de schaduw te liggen. En insecten houden wel van een beetje warmte, dus werden er plannen gesmeed om een geheel nieuw onderkomen te bouwen voor de grote diersoort die zich insect mag noemen.

 

Op de tekentafel werd een uitzonderlijk bouwkundig project getekend. Namelijk de vorm en de contouren van de oude Theo Thijssenschool, waar het zorgcentrum is gevestigd. Zo gezegd is niet zomaar gedaan. Heden 7 november 2017 werd met behulp van Landschap Overijssel een begin gemaakt van de opbouw van het hotel en wel in de vorm van het gebouw, zijde tuin.

Balken aan de muur, steunbalken naar de grond en dwarsbalken vormden het frame. Nu heeft het huidige gebouw een klokkentoren en die moest natuurlijk ook terugkeren in het ontwerp van het hotel.

Gijs Valkenhoef was druk doende met een meetlint, potlood en planken/balken. En een behulpzame dame, liet zien dat zij, ook best met een cirkelzaag overweg kon. En in sneltreintempo werd het gedeelte waar de kern van de klokkentoren zit, nagemaakt. Met nadruk werd er bij verteld dat dit voor de vlinders was.

In de tuinkas, het glazencentrum van de tuin, waren diverse boormachines, met evenzoveel mensen bezig kleine en grote gaten te boren in de kop van boomstammetjes. Bedoeld voor de bezige bij en de wilde bij. Of andere insecten hier ook hun “nest”draai kunnen vinden, vermeld het verhaal niet.

Gezien het aantal boortjes wat afgebroken/krom of onscherp aan de zijkant lag, moeten er honderden gaatjes geboord zijn. Vele stammetjes lagen al klaar en velen zullen nog volgen.

In de tuin zelf, zijn de zitbanken, in ware kunstwerken veranderd. De met het Oogstfeest, door kinderen gemaakte tekeningen, zijn geheel verwerkt in een van de banken. De andere bank is de creatieve vorm van kunstenaresse Cornelia Nauta  , zeer fraai vorm gegeven,

In gesprek met het Landschap Overijssel: Wij zijn hier op verzoek van “groenverbindt”en het feit dat wij in de provincie Overijssel ervaring hebben met dergelijke grote insectenhotels. Utrechts Landschapsbeheer is op een ander terrein weer de expert, maar doordat we onze kennis graag willen delen, helpen we vandaag mee.” Gedurende dit korte gesprek werd een vierkante siertegel gebruikt als model voor de denkbeeldig klok die in het insectenhotel moet komen.

Voordat de koffie en thee werd geschonken, kon er nog net een bundel bamboestengels worden gezaagd. Het viel wel op dat voor het merendeel de gereedschapsmachines door de dames ter hand werden genomen. Ook Deborah Nokkert liet even zien hoe je omgaat met de boormachine.

 

Een en ander werd mede veroorzaak, doordat een paar mannelijke helpers uit Overijssel elders nog aan de slag moesten, maar het grove werk was gedaan.

 

Als de oude dakpannen er weer op liggen en het hotel is gevuld met allerlei materiaal, kunnen de gasten weer aan komen vliegen. En zoals onze wijktuinman Guido van Beek wist, lag de aanvliegroute tussen de 50 cm  en 1.60 cm van de grond.

De muur waartegen het nieuwe verblijf is herbouwd ligt pal in de zon, dus klagen over koude pootjes is er niet meer bij.

Met dank aan de vrijwilligers die deze dag actief zijn geweest met deze bouw.

Karel van Rooy.

Foto impressie.