dsc_1702Van de vorige edities van Sint Maarten weten we dat het organiseren daarvan een redelijke opgave was, maar altijd in spontaniteit  werd uitgevoerd.

De toenmalige organisator, gaf dit jaar te kennen, wegens omstandigheden het dit jaar graag aan een ander over te laten.  Die ander werd inderdaad  gevonden, ditmaal een spontane reactie uit de Bomenbuurt.  Zo gebeurde het dat er meer dan een week geleden een oproep verscheen onder het motto,”wie loopt er mee”.

Wel dat behoefde geen betoog, de aanmeldingen kwamen vanzelf. Van meerdere kanten werd hulp aangeboden of toezeggingen gedaan. Maar het blijkt dat je voor dit soort dingen een paar officiële dingen moet regelen, iets wat  betrokkene zich niet had gerealiseerd.

Een poging vandaag om er nog een draai aan te geven, zodat de Nieuwe Sleutel en andere faciliteiten beschikbaar werden, bleek te kort dag.

dsc_1695Niettemin is de Sint Maarten loop door de Bloemenbuurt wel doorgegaan, met dien verstande dat na vertrek van de  circa 25 kinderen en 20 volwassene de Sint maarten gangers, zich verspreidde door de Bloemenbuurt. Er was een route uitgezet, maar deze werd al snel verlaten.  Sommige “hard”werkende kinderen, gingen voorbij aan het feit dat er nog mensen net thuis kwamen. Alwaar de langzame kinderen weer profijt van hadden.

Het gevolg was dat er door de hele wijk kinderen hun eigen Sint Maarten route hadden bedacht, waarbij niet duidelijk meer was, of dit de betrokken groep was die vanaf de Nieuwe Sleutel was gestart.

dsc_1712Desalniettemin heeft de deelnemende jeugd goed gevulde zakken met snoepgoed opgehaald.

Of alle kinderen en volwassene ook weer de Nieuwe Sleutel als eindpunt hadden, is niet bekend geworden.

De betrokken bewoonster die vanuit haar spontaniteit deze Sint Maarten wilde regelen, gaf aan, dat ze volgend jaar de organisatie “anders” zal doen en dan voor de Bomenbuurt West.

Opgemerkt wordt, dat toch met het nodige respect wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder de betrokken bewoonster meende dit nog te kunnen doen. Met twee verjaardagen thuis en een pas geboren baby op route gaan. Compliment dat het belang voor andere kinderen prevaleerde.

De redactie;

Foto’s