In Amersfoort start een initiatief met bewoners om kennis en informatie uit te wisselen om slimmer gebruik te kunnen maken van energie. Dit leidt tot inzicht in energie gebruik en besparingen; collectief zou opgewekte energie slim ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld door deze aan te bieden als als er schaarste is, andersom kan bij overvloed aan energie energie juist afgenomen kunnen worden. Met bewoners die zelf energie produceren probeert het SmartGrid project innovatieve diensten te ontwikkelen. Bewoners spelen een steeds belangrijkere rol op de energiemarkt. Zij leveren via zonnepanelen energie terug aan het netwerk. Bovendien zijn bewoners wellicht bereid om het energiegebruik aan te passen, door bijvoorbeeld de vaatwasser te draaien op het moment dat de elektriciteitsprijs laag is. Voor één gezin is dit flexibel beschikbaar stellen van energie nog niet interessant, maar wanneer 1.000 mensen meedoen is er sprake van collectieve aanpak. Zo kunnen zij het marktmechanisme beïnvloeden, maar ook gemeenschappelijk opkomen voor de gebruikersgroep. In de Amersfoortse pilot ,,Smart Grid, rendement voor iedereen” worden bewoners gemobiliseerd als ‘marktpartij’ en wordt onderzocht welke prijsprikkels en gedragsveranderingen nodig zijn om een electriciteitsnetwerk slim en flexibel te maken. Het doel is om innovatieve diensten te ontwikkelen vanuit de behoeften van de bewoners, zodat deze over enkele jaren grootschalig kunnenworden toegepast in heel Nederland. Smart Grid organiseert een informatiebijeenkomst op 29 oktober. Deze vindt om 19.30 uur plaats in de Wonderboom, Bonte Koe 1. Aanmelden kan via smartgrid@icasus.nl.

bron: Stad Amersfoort, You Tube