De Kruiskamp is van de lijst ‘Probleemwijken” af. Hulde voor die wijk!
“Mw. Vogelaar kijkt verrukt om zich heen op het Neptunesplein, het hart van de Kruiskamp. In de Kruiskamp was het een verloederende boel en nu, – driemaal hoezee – is mevrouw Vogelaar blij van wat zij nu ziet. De leefbaarheid is sterk verbeterd.” Zij geeft aan dat de wijk een positieve ontwikkeling doormaakt, die bestendig lijkt te zijn…….aldus de Stad Amersfoort
(Kunnen wij de tijd heugen dat er in het Soesterkwartier een positieve en bestendige ontwikkeling was? Jazeker! Dat was voor december 2009 toen de dramatische bezuinigdrift van gemeente plaatsvond.)
Ter voorkoming van de reeds ingezette neerwaartse spiraal in het Soesterkwartier, vraagt de Club van 100 zich af of deze wijk ook een bezoek mag ontvangen van minister Vogelaar/Spies. Minister Spies was even te zien op de Wagenwerkplaats, maar dat stukje is beslist geen afspiegeling van de wijk. (Wij vragen ons dus even af, wat deed zij daar eigenlijk?)
De Kruiskamp heeft dus haar hart terug, nu nog het Soesterkwartier!
Deze wijk had ooit meerdere harten die klopten voor de wijk. Dat waren de gemotiveerde vrijwilligers, dat waren de bewoners die zorgden dat de Wijkwinkel een bestaansrecht had, dat was de Meldpuntmedewerkster die alles zo goed liet verlopen, dat waren de wijkagenten en de wijkopzichter. Deze mensen zijn thans gedemotiveerd van het toneel verdwenen, of, op een SWA eigen manier, de laan uitgebonjourd. Dankzij slecht management van SWA zijde? (hoe kunnen wij de teloorgang anders verklaren?) en bezuinigingsdriften van een snert wethouder Boeve, is het Soesterkwartier nu (opnieuw) een wijk zonder hart.
Ook wij hebben recht op een eigen hart in de wijk!
De WAS (Winkeliersvereniging) is al jaren bezig om een eigen hart te creëren. Een plek om elkaar te ontmoeten en gezellig te kunnen winkelen. Het zou ons niets verbazen als de WAS onvoldoende medewerking van de gemeente krijgt bij het realiseren van haar plannen. Het zou ons ook niets verbazen als de gemeentelijke lieden het Soesterkwartier geen eigen hart gunnen.
Mevrouw Vogelaar weet dat het afbreken van buurthuizen een verkeerde keuze is. “Zo breek je af wat je met zoveel moeite en betrokkenheid hebt opgebouwd.” Hoeveel jaren moet je gestudeerd hebben om zoiets simpels te begrijpen? Hoelang laten wij verkeerde wethouders verkeerde beslissingen nemen?
Een citaat van wethouder Tigelaar: ”Nu we in de Kruiskamp samen met de bewoners en de corporaties veel hebben bereikt op het gebied van woningbouw, de openbare ruimte, maar vooral ook op het sociale domein en de wijkeconomie, past het dat het Rijk zich terugtrekt. Wij blijven uiteraard met de bewoners, de corporaties en overige partners samenwerken aan de wijkagenda.”
Wethouder Tigelaar is ook wijkwethouder van het Soesterkwartier. Ook hier is een wijkagenda, ook hier zijn woningcorporaties en bewoners die graag met hem in gesprek willen. Breek ons de mond niet open over het sociale domein in deze wijk, en wat de wijkeconomie betreft; kan het nog slechter? Winkel na winkel sluit!
Deze wijk heeft helaas geen predicaat “Probleemwijk.” Zou dat de reden zijn dat deze wijk slechts “gepamperd” wordt door goedwillende stagiaires van het ROC? Of door het vrijwilligersproject Jong en Oud? Heeft deze wijk nergens meer recht op?
Minister Spies roept de aanwezigen op om bij de overheid melding te maken als regels in de weg zitten en vooral niet de moed op te geven als je overtuigd bent van een goed initiatief. Tja………….Kunnen wij bij de overheid ook melding maken als een wethouder ons in de weg zit? Of als een stichting, met WELZIJN in haar naam, alles doet behalve datgene waar wij haar voor betalen?
Tot slot gaat het project Amersfoort Vernieuwt gewoon door in de Kruiskamp. Ook op dat gebied vindt er onderscheid plaats. In het Soesterkwartier liep dat project ook. Is daar al een evaluatie van gedaan? Wat heeft het de bewoners gebracht? Wie is daar beter van geworden? Waar blijven alle privégegevens van bewoners nu SWA samengaat met Beweging 3.0? Het zou ons niets verbazen als alles de prullenbak in verdwijnt en de nieuwe combinatie vrolijk verder gaat met het uitvinden van nieuwe wielen en zogenaamd nieuwe projecten. Projecten die alsmaar op hetzelfde neerkomen, de bewoners niets opleveren en de inwoners alleen maar op kosten jaagt.
Wie redt ons? Welke partij komt nu voor ons op en gaat op onderzoek uit?

bron: Stad Amersfoort, De Club van Honderd Bezorgde Soesterkwartierders