dsc_4205Soestertkwartier 14 september 2016, de Nieuwe Sleutel is om 19.00 uur het toneel van de aangekondigde “belangrijke” bewoners meeting met de Combinatie IndeBuurt033. Reden, de voorstellen / plannen/ initiatieven, afgezet tegen hetgeen IndeBuurt033 als kader heeft, op elkaar afstemmen.

Uitgangspunt is de rapportage van de gebied-scans van de wijken. Hierbij zijn alle ins en outs in kaart gebracht en is duidelijk welke problemen er in elke wijk zijn. Of welke organisaties/ vrijwilligers/ buurtnetwerken zich bezig houden met het wijkgebeuren.

dsc_4229Uit deze gebiedsscan heeft “IndeBuurt033” ten aanzien van het SK een en ander als vraagstelling  neergelegd. De omschreven aandachtsvelden ( zie dia’s) zijn in 3 hoofdgroepen verwoord. Per hoofdgroep, zijn er een aantal vragen te beantwoorden.

Een ander bespreekpunt is de inrichting van de “Wijkraad” en de keuze van een afgevaardigde namens het Soesterkwartier. De Sociaal arrangeur die op dit moment deze rol heeft toebedeeld gekregen is Henry de Gooijer.

dsc_4226Voordat de aanwezigen in 3 groepen werden ingedeeld, werd er over en weer van gedachten gewisseld over welke onderwerpen zeker in de toekomst moeten worden gehandhaafd en welke niet. Variërend van hangplekken voor jongeren tot het promoten en uitbreiden van de Dahliavereniging. De getoonde dia, geeft dan ook geen reëel  beeld.

De absolute rode draad in het hele verhaal is de Professional . De man vrouw die heeft gestudeerd voor een functie in de Zorg of Welzijns organisatie. Deze functies worden ” herzien” en de bedoeling is dat hetgeen ze deden wordt gedaan door vrijwilligers. Dus of je krijgt professionele vrijwilligers en/of vrijwillige professionals.

U begrijp dat het merendeel van de aanwezigen dit een “moeilijk” punt vonden.

In ieder geval moet dit alles op korte termijn gaan leiden tot een wijkjaarplan, waarin de doelstelling van de wijk (en kosten)  worden aangegeven.

dsc_4228Over 3 weken, zullen deze wijkplannen/ wijkraad/ Stadsraad en wijk Arrangeur handen en voeten krijgen. Het tempo van invoering ligt dus hoog.

Reden voor de Stichting Amersfoort WESt een Soesterkwartierse WIJKTAFEL te organiseren. Datum en tijd volgt.

In 3 groepen ging men hierna met elkaar in gesprek. Iedere groep een deskundige professional uit zijn of haar vak.

Jeugd en Opvoeding:

Discussie werd gevoerd over wat je wel en niet wilt houden voor de jeugd. Een hangplek (onbrandbaar). De vele activiteiten in de RESET. De Nieuwe Sleutel. Cursussen in Nederlandse taal en wederom de opmerking om de vakmensen in enige vorm door te betalen voor hun expertise. Ter afsluiting:

Maak niet iets nieuws, maar gebruik het huidige. Of te wel vindt niet opnieuw het wiel uit, want in het SK is erg veel aanwezig.

Samen-redzaamheid

De 3 punten: Advies en informatie: Ontmoeten; Ondersteuning en Toerusting.  Deze werkgroep had een stevig programma, omdat het thema aan alle kanten raakvlakken heeft met de bestaande Netwerken. De schriftelijke uitwerking zal nog worden geplaatst op de website van IndeBuurt033. Of zoals Henry het verwoorde.

Het Soesterkwartier heeft een stevige bodem met een ruime “humus” laag waar veel buurtnetwerken hun voeding uithalen. De kunst is, om deze “humus” laag te verspreiden over andere wijken, zodat iedere wijk zijn poten stevig verankerd krijgt.

Sociale Leefbaarheid

Een grote werkgroep. Met als waardevolle inmenging het pleidooi van Fokke de Jong en onze “Iron Lady” Joke Sickmann. U begrijpt, je moet van goede huize komen wil je dit negeren. Dat was dan ook niet aan de orde. Ook hier zal de schriftelijke uitwerking worden geplaatst op de website van de Combinatie.

Een slotopmerking van Joke Sickmann, die wel eens een uitgebreid onderzoek zou willen naar de Professionele Vrijwilliger, of Vrijwilliger Professional. Over het borgen van waarborgen. Beroepskrachten die worden vervangen en waarom daar geen vergoeding tegenover staat. Sikko Bakker heeft het ter overweging meegenomen.

Koester het Soester ( kwartier )

Om 21.00 uur werd deze bijeenkomst gesloten. Over 3 weken het vervolg, waarbij er dus de daadwerkelijk implementatie vorm moet krijgen over onze wijk.

Gezien de matige opkomst van deze bijeenkomst, hebben een aantal organisatie de “boot” even gemist. Bij de nog te houden Wijktafel, is de laatste mogelijkheid Uw mening/ keuzes/ opmerkingen te verwoorden.

Info over de Combinatie indebuurt033 ( klik op link)

Verslag en fotoreportage Karel van Rooy