Veel Amersfoorters zijn onderdeel van een lokaal initiatief op het gebied van duurzame energie. Dat kan gaan om energiebesparing, opwekking van groene stroom zijn of juist iets met mobiliteit.

Onze stad kent veel initiatieven verspreid over de wijken: bijvoorbeeld in Nieuwland, in het Soesterkwartier en in Amersfoort Zuid: van bedrijven, burgerinitiatieven tot individuen, die in afgelopen jaren diverse activiteiten hebben ondernomen en uitgevoerd.

Maar ook elders in de stad zit veel energie om tot verduurzaming van huis en buurt over te gaan. De acties hebben inmiddels tot echte besparingen geleid: van bijvoorbeeld 30 procent minder energiekosten tot bij sommigen ‘nul-op-de meter’. Ook zijn er initiatieven om een duurzame wijk te realiseren, groene terreinen met elkaar te verbinden, en auto’s te delen.

Al met al zit er heel veel kennis in de stad en is ervaring opgedaan, die weer tot nieuwe ideeën hebben geleid. Laten we al die ideeën, kennis en ervaring uitwisselen om tot meer en ook elders tot actie over te gaan, tijdens de eerste Amersfoortse EnergieMeetup op woensdagavond 10 mei in het Groene Huis in Park Schothorst. Organisator Fokke de Jong: “Met Duurzaam Soesterkwartier hebben we al veel wielen uitgevonden, die willen we graag delen.

En we zoeken ook weer naar nieuwe kennis, over financiering en verduurzaming van huurwoningen bijvoorbeeld.” Nu is de tijd rijp om de lokale initiatieven uit te breiden naar een stadsbrede ontwikkeling: op een hogere trede van de duurzaamheidsladder. Bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, commerciële aanbieders in de energietransitie, financiële dienstverleners, gemeente Amersfoort en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Zet je zelf op de kaart, deel je kennis, en wissel jouw idee uit door die te presenteren op de zeepkist, door te speeddaten, en te netwerken. Op deze wijze dragen we bij aan bijvoorbeeld de doelstellingen van Amersfoort om in 2030 CO2 neutraal te kunnen functioneren. Ook belangrijk: samenwerken leidt tot meer contact in de buurt: het versterken van de sociale cohesie, én samenwerken levert werk op. Van burgerkracht tot ondernemerskrach

Programma
– Speeddaten – mix and match
– Marktplaats – vraag en aanbod
– Zeepkistpresentaties
– Zet jezelf op de kaart
– Netwerkgegelenheid

Genodigd
– bewonersinitiatieven
– maatschappelijke organisaties bezig met duurzaamheid
– gemeente Amersfoort
– commerciële aanbieders in de energietransitie
– financiele dienstverleners in de energietransitie

10 mei 19:30-22:00, Het Groene Huis (CNME park Schothorst)
Deelname is kostenloos, vrijwillige bijdrage is welkom
Organisatie: Fokke de Jong, Ben van Koningsveld, Astrid Janssen