Logo gemeente AmersfoortAmersfoort gaat de komende jaren wijk voor wijk over op een nieuw systeem van afvalinzameling. Daarbij blijven de groene (gft) en blauwe (papier) kliko intact, maar verandert de grijze (restafval) in een oranje container voor plastic, metaal (blik) en drinkkartons (pmd).

Mindervaliden
In de invoering van deze nieuwe werkwijze, ook wel omgekeerd inzamelen genoemd, wordt expliciet rekening gehouden met mindervaliden. Daarvoor zorgt een motie van de raadsfracties van Actief en D66, die werd gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Vooral in de plaatsing van de ondergrondse containers moet met deze groep rekening gehouden worden, bijvoorbeeld door zeker te stellen dat een rollator of rolstoel na het storten van het afval de draaicirkel terug kan maken. Voor mensen die moeilijk bij zo’n container kunnen komen, moet wat de gemeenteraad betreft maatwerk worden geleverd.

Bron. Live tv en AD Artwin Kreekel

red KvR