Indebuurt033, die als een sneltrein door de Amersfoortse wijken gaat. Het is zaak de website van de combinatie, goed te volgen. De datum van 1 januari nadert met rasse schreden en op vele terreinen vinden reeds veranderingen plaats.  Professionals in de sectoren zorg en Welzijn, worden overgenomen in de nieuwe organisatie of komen ( vrijwillig) terug als vrijwilliger.

Benoemingen in de wijken, zijn nu hoorbaar.
De gekozen “wijkraad” is inmiddels,vandaag 7 december 2016, opgegaan in een nieuwe structuur. Zij, hebben gemeend hier een eigen naam aan te geven. Om binnen 14 dagen een nieuwe organisatie neer te zetten, is niet haalbaar, dus is gekozen, om uit de bestaande Buurtnetwerken een  nieuwe groep mensen samen te stellen, die zich met de beoordeling van de subsidie aanvragen gaan bezighouden.

Untitled 3Dat gaat er als volgt uitzien.

Vóór de bespreking van het wijkplan SK 2017 is een comité samengesteld, bestaande uit (vrijwilligers) Karel, Nel, Jan-Herman, Kath, Henry en ( prof) Johanna en Jolande. Dit comité sorteerde voor op de wijze waarop vanaf 2017 het concept Buurtbestuurt wordt vorm gegeven. Zoals bekend is het concept wijkplan door het College aangenomen.
7 december is er besproken, hoe we met elkaar dit gestalte konden geven, met name op gebied van het beoordelen van plannen die bewoners indienen voor subsidieregeling Projecten “Indebuurt” voor het Soesterkwartier. Dit betreft NIET het buurtbudget, maar de Projectmatige subsidieaanvragen.

Er komt in de wijk één Buurtnetwerker en één jeugd/jongeren werker, die samen leiding geven aan het proces. Met elkaar stelt de wijk (vanuit het bestaande buurtnetwerk) een comité samen van 12 personen, met fifty-fifty bewoners en professionals, waarvan we besluiten dat de naam Samen-3812 zal heten. Zij beoordelen de projectplannen die worden ingediend voor Soesterkwartier aan de hand van de prioriteiten die zijn opgenomen in het jaarplan van de wijk. Zij organiseren ook het jaarlijkse proces om tot een update van het jaarplan te komen. Bij de beoordeling gaat Samen-3812 zich met name richten op de inhoud van plannen, en minder op de (al dan niet gelikte) vorm waarmee plannen worden ingediend. Vanuit Samen-3812 wordt een tweekoppige afvaardiging gestuurd naar de meedenk-groep.

Untitled 2Voor het opstellen van plannen/subsidie-aanvragen worden vanuit Indebuurt-033 inloop-spreekuren georganiseerd, waar bewoners worden ondersteund met advies.

Subsidie-aanvragen kunnen ook voor een gedeelte worden gehonoreerd. Ook bestaat de mogelijkheid om initiatieven die niet worden gehonoreerd door te verwijzen naar het buurtbudget.

De Wijkwebsite  Soesterkwartier, zal een aanpassing in het menu maken, waar alle zaken m.b.t. de subsidie verstrekking, aanvragen en beoordelingen te vinden zijn.

Ten aanzien van de stemverhoudingen binnen Samen 3812, zijn er afspraken gemaakt, zodat er geen belangenverstrengeling zal plaats vinden.

Om deelname van de hele wijk te vergroten is er nu al een voorstel ingediend om 14 buurttafels (7 buurten x 2 bijeenkomsten) te organiseren in 2017.

Op 9 januari vindt het eerstvolgende buurtnetwerk bijeenkomst plaats. Uit deze groep van 50 netwerkers, zullen 12 mensen worden gekozen om zitting te nemen in “samen 3812

Tot en met 9 januari,zal deze groep bestaan uit de genoemde mensen van de “wijkraad”

Samen 3812 een dozijn in de buurt.

Namens: Uw vertegenwoordigers.

Henry de Gooijer; Jolande Koelewijn: Johanna Kemmer; Nel Groenendijk; Jan Herman Koller: Karel van Rooy en Kath Duin.

Redactie Wijkwebsite

Karel van Rooy.