Afgelopen vrijdag is de tentoonstelling over  Caspar van Wittel in Kade (aan het Eemplein) geopend. 

Caspar van Wittel, geboren in Amersfoort (1653)  leerling van Matthias Withoos, in 1673 vertrokken naar Italië en daar gebleven. 

Zie meer: https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/caspar-van-wittel-de-ontdekking-van-een-hollands-meester-in-italie?gclid=EAIaIQobChMInbWi34yO4AIVCMqyCh0mvQIXEAAYASAAEgKIcPD_BwE 

Afgelopen zaterdag – Interviews Roel Mulder op Radio de Golfbreker: 

uitzending gemist: eerste uur          http://golfbreker.nl/zaterdag%20actueel%2012%20uur.mp3

uitzending gemist: tweede uur        http://golfbreker.nl/zaterdag%20actueel%2013%20uur.mp3

Afgelopen zaterdag is op Radio de Golfbreker in het eerste uur van het programma “Actueel”  Harmen Zijp geïnterviewd over ”Koppelting in de War”, een internationale uitwisseling van burgerwetenschappers (citizen science) , die dit weekend in de War gehouden is. 

Direct daarna (op 0.30.50)volgt een interview met Dick Haver Droeze, die zijn standpunt belicht over de rechtzaak van Stichting Groen in Amersfoort tegen de Gemeente Amersfoort, die op 22 januari in Utrecht heeft plaatsgevonden. (Over die rechtzaak ging ook de videoreportage van Rob Lampe , https://www.youtube.com/watch?v=K-WIc_K193U     )

Tot slot tijdens dit eerste uur (op 0.46.25) een interview met Gezina Tuinstra over het Wijkmuseum Soesterkwartier. Kinderen van de Openbare Basisschool de Magneet exposeren kijkdozen en popup-boeken. Ook vertelt ze iets over de plannen in februari en voor de rest van dit lopende jaar. 

(2)

In het laatste deel van het tweede uur werd Peter de Langen, voorzitter van de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) geïnterviewd: (tweede uur op circa 44 minuten). Dit gesprek gaat niet zozeer over de Westtangent, maar over democratie. Hoe is het daarmee geregeld in Nederland?  (vraagt Roel Mulder aan Peter) en, hoe zit het dan toch met dat actievoeren, waarvan anderen dan weer zeggen: “ik heb het wel gehad”. (Zie link tweede uur).

Over hoog Amersfoort gesproken 

Naar aanleiding van de vele berichten over “de hoogte in” – let wel, het zijn plannen, is het zinvol om alles eens te overzien. 

  1. Een concept Hoogbouwvisie is reeds in het college vastgesteld.

Meer daarover, zie de Raadsinformatiebrief https://amersfoort.notubiz.nl/document/7058116/2/Raadsinformatiebrief%202018-103%20Concept%20hoogbouwvisie 

  1. In deze brief staat: Nu het college de concept-hoogbouwvisie heeft vastgesteld, worden een stadsgesprek met belanghebbenden, belangstellenden en raadsleden georganiseerd om de concept hoogbouwvisie te bespreken. Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 5893393 pagina 4 We stellen voor om de 3 thema’s (in welke gebieden, wat is de toegevoegde waarde en hoe toetsen we hoogbouw) te bespreken in het gesprek met de stad. 
  1. Over lopende projecten:

https://amersfoort.notubiz.nl/document/7027138/1/Raadsinformatiebrief%202018-097%20Voortgangsrapportage%20%28sociale%29%20woningbouw%202018 

  1. Elders lees ik:  “Bespreking en besluitvorming van de stedelijke woningbouwprogrammering door de Raad is gepland in het tweede kwartaal van 2019”.Zie ook voor de aardigheid het artikel Manhattan aan de Eem (1989) (Hans van den Heuvel) https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/vandenHeuvel191/425

 Uit de conclusie: Het Ontwikkelingsplan Centraal Stadsgebied Amersfoort 1989 was een zeer ambitieus en uiterst complex project dat een lange tijdsperiode bestrijkt. […]De oppositie van een groot deel van de Amersfoortse bevolking, gebundeld door de bewonersorganisatie Amersfoort Centraal, maar ook de uitslag van de enquête en de 6000 petities illustreren de weerzin tegen vooral de megalomane trekken van het plan. Met name de hoogbouw zo vlak bij het oude historische centrum en de Eem schoot in het verkeerde keelgat. Zo werd het spottende begrip ‘Manhattan aan de Eem’ een aansprekende metafoor. […]

En wat het overige betreft, zou de conclusie misschien wel mogen zijn dat het gehele stedenbouwkundige ontwerp vanaf het begin was opgezet als een totaalplan in de modernistische betekenis van het woord: een typisch idealistisch plan dat gekenmerkt werd door een geloof in de maakbaarheid van de wereld. Wat dit betreft, was het plan zijn tijd niet vooruit. Het was eigenlijk een ouderwets plan, omdat de ontwerpers van Amersfoort een moderne stad wilden maken met de dynamiek van een wereldstad. 

Zie ook de website van Imoss 

Zie: https://imoss.nl/imoss-werkt-aan-de-gezonde-verstedelijking-van-amersfoort/

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort heeft de concept hoogbouwvisie vastgesteld. Binnen de gemeente Amersfoort is IMOSS al geruime tijd bezig met een aantal mooie projecten welke mede de aanleiding vormden voor de gemeente om deze visie op te stellen.

Een mooi en toekomstbestendig stuk stad, met een fijne maat en schaal vormen voor ons de leidraad. Zo zijn we druk bezig op de Hoef (langs de Hoefseweg), Langs het valleikanaal (de oude MBO locatie, de nieuwe Liendert), de Wagenwerkplaats en nog een aantal andere locaties. 

straatpraat

door Rob Lampe – 26 januari 2019

StraatPraat haalt haar nieuws rondom de Stadsbron. De plek waar dat vanouds werd uitgewisseld. Ontvangen we de koning en zijn vrouw straks gepast, of staan we met de rug naar hen toe vanwege onze selfie-zucht? StraatPraat vroeg ’t alvast even op straat.

Kijk hier >>

politieke geografie van amersfoort 1

door Addy Schuurman – 26 januari 2019

In het kader van de komende verkiezingen, hier een eerste van drie artikelen over de politieke geografie van Amersfoort. Waar woonden de kiezers van de verschillende partijen? In dit eerste artikel: de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1935.

Lees meer >>

grimlach 15 wonen op de stichtse rotonde

door Arjeh Kalmann – 25 januari 2019

Amersfoort gaat bouwen als een gek. Behalve in de sjieke wijken.

Lees meer >>

ingezonden brief aan de raadsleden

door Paul Heistein – 25 januari 2019

Op 18 december was er een rondetafelgesprek over een geschikte nieuwe locatie voor het stadhuis van Amersfoort. Schrijver van de brief zat op de publieke tribune en verwondert zich nog steeds over de gang van zaken tijdens dat gesprek.

Hij eindigt zijn brief  aan de raadsleden als volgt:  “Dit waren mijn observaties van 18 december over de discussie tussen de Raad en wethouder Stegeman. Ik nodig u uit voor een kop koffie bij One Planet om naar aanleiding van deze observaties verder te praten.”

Lees meer >> 

 Joke Sickmann