NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. 

14 juni 20.30 uur    Wijkquiz Soesterkwartier 7e Editie 

Ook deze keer zal de Quiz avond gehouden worden op het bekende adres:  Soesterweg 452 B

18 juni 20.00-20.30 uur       Masterplan Wagenwerkplaats op het Plein  (Vide Stadhuis)

De NS wil de Wagenwerkplaats (hierna; WWP) graag ontwikkelen tot een stedelijke wijk waarin gewoond en gewerkt kan worden. Zij hebben daarom in de afgelopen jaren intensief samen gewerkt met de gemeente, omwonenden, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden aan de planvorming voor het gebied WWP. In het Masterplan WWP 2019 zijn de doelstellingen en ambities voor de WWP ruimtelijk en functioneel verwerkt. Het project is omvangrijk en complex omdat het een spoorgebied is met een rijk verleden. Daarom is het goed dat de raadsleden inhoudelijke vragen kunnen stellen over het gebied en het plan en lokale partijen zich kunnen presenteren over hun plannen. Doel Informatie uitwisseling over het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 welke op 25 juni a.s. tijdens De Ronde besproken gaat worden.

20 juni 13.30 – 14.00 uur   Het busje komt zo – Bij Bosshardt Emmaüskerk 

Emmaüskerk – Op 20 juni gaan we weer verder brainstormen over het OV busvervoer in het Soesterkwartier. Komt u ook even langs?

20 juni middag, Repaircafé – Bij Bosshardt

 

Oude sporen …………… en de toekomst van het Soesterkwartier

Op 25 juni 2019 wordt het masterplan Wagenwerkplaats in De Ronde besproken; Visie Stationsgebied (zuidzijde?) ; ronde voorbereiding besluit, Masterplan Wagenwerkplaats voorbereiding, Resultaten Variantenstudie Toekomst Stadhuis.

De stukken die daarbij horen zullen binnenkort wel worden bekend gemaakt. Wilt u nu al weten hoe er over de toekomst van de Wagenwerkplaats gebrainstormd wordt – zie dan de eerste uitwerking van al de interessante ideeën, klik hier

Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen . Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particuier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann