Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)

woensdag 29 januari    Het project Burgerjournalistiek van de Stadsbron gaat nu helemaal los. Bijeenkomst in De War,

Geldersestraat 6

Lees meer over de onderwerpen die men wil aanboren, en kom gerust even langs. 19.30 uur (in het eerste gebouw aan het water)  https://www.destadsbron.nl/nl/Tanden_erin_vordert

 

vrijdag 31 januari           

vrijdag 31 januari            Leuke lezing in het Wijkmuseum 16.00 uur

Meester-schoenmakers Floris en Hennie Schrijver vertellen op bijzonderheden over hun vak in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. Deze tweelingbroers exploiteerden jarenlang een ambachtelijke schoenmakerij aan de Langestraat in de Amersfoortse binnenstad, die bijna 70 jaar geleden door hun grootvader werd gesticht.

Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis, maar vrijwillige bijdragen worden (erg) op prijs gesteld.

dinsdag 4 februari         

Dinsdagavond 4 februari zijn er twee bijzondere bijeenkomsten in Amersfoort. Het gaat over wat tot nu toe de plannen – ideeën en dromen zijn over de toekomst van het Gebied lang Eem en Spoor – bent u geïnteresseerd in wat er in de buurt allemaal staat te gebeuren – kom luisteren in de Observant en in het Stadhuis

dinsdag 4 februari          19.00-20.30 uur presentatie door Jeroen Ruitenbeek

over –   (1) Langs Eem en Spoor in de Observant         19.00-20.30 uur

Uit de toelichting – Na zijn aanstelling heeft de supervisor bij diverse belanghebbenden (intern en extern) informatie opgehaald om te komen tot een eerste richting ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Zo ook bij de bewoners van het Soesterkwartier op 28-11, 30-11 en 4-12-2019. De bewoners zijn gevraagd welke kansen en aandachtspunten zij zien voor hun wijk wanneer in de toekomst ongeveer 3.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gebouwd. In de presentatie zal de supervisor aangeven hoe hij deze input heeft verweven.

Zie eventueel – https://www.amersfoort.nl/project/langs-eem-en-spoor-1.htm

20.30-21.30 uur Presentatie door Siesta en SVE

over –   (2) Burgerinitiatief Stichting Vrienden van de Eemhaven en  Siesta in de Molendijkzaal   20.30-21.30 uur

Uit de toelichting:  SVE en Siesta vragen aandacht voor de nieuwe betekenis voor de Eem en haar oevers, nu de functie voor de beroepsscheepvaart bijna geheel is verdwenen. De aandacht bij de herontwikkeling van het gebied richt zich in de praktijk vaak vooral op het bouwen op de Eemoever en te weinig op de betekenis daarbij van de Eem als rivier. Het zou heel goed zijn om voor de komende decennia een samenhangend plan te maken, waarin zowel de cultuurhistorie, de functionele aspecten als de beeldkwaliteit in het Eemgebied aan de orde komen. Het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor het Eemgebied is volgens SVE meer een taak van de gemeente, maar een aanzet daartoe zouden SVE en Siesta, na inventarisatie van ideeën van burgers en organisaties, graag willen opstellen, en daarom dit burgerinitiatief.

Zie de uitgebreide beeldpresentatie op de website van de Vrienden van de Eemhaven:

https://stichtingvriendenvandeeemhaven.nl/

dinsdag 4 februari

dinsdag 4 februari          Thema-avond: Openbaar vervoer in Soest; met name 50 jaar busvervoer Tensen 1930-1980

In het kader van het 40-jarig jubileum van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg worden in het jaar 2020 regelmatig (elke eerste dinsdag van de maand) thema-avonden georganiseerd over “historische” onderwerpen uit Soest. Op dinsdagavond 4 februari betreft dit het openbaar busvervoer in Soest in de periode 1930-1980 welke werd verzorgd door Tensen met zijn herkenbare “rode” bussen. René van Hal zal ons meenemen in de routes die werden gereden, de samenwerking in de regio, de bussen waarmee het vervoer werd verzorgd, de invloed van de overheid en vele andere zaken. Ook belangstellenden uit het Soesterkwartier zijn natuurlijk welkom. Wel even opgeven. 20:00 – 22:00 uur| 

Dinsdagavond 4 februari in het Gildehuis aan de Steenhoffstraat (Ingang Gildehuis). De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Voor leden van de HVS is de toegang gratis. Niet-leden betalen € 3, wat contant moet worden voldaan.

Van tevoren aanmelden is noodzakelijk.
U kunt zich aanmelden om een plaats te reserveren via e-mailadres info@hvsoest.nl,
Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt, dan kunnen wij daar met de zaalindeling (en koffie) rekening mee houden. Inloop vanaf 19:30 uur.

woensdag 5 februari

Praat mee over toekomst van de Groengordel Soesterkwartier

 woensdag 5 februari      Actualisatie Beheerplan Groengordel

Eerste bijeenkomst over de Groengordel. Alle omwonenden van het deel van de Groengordel tussen  Twentseweg en Merwedestraat zijn dan uitgenodigd in het gebouw van Speeltuinvereniging De Rivierenwijk, Dollardstraat 119.

(Zie de uitgebreide brief in de bijlage)

De Groengordel Soesterkwartier

De Groengordel ligt ten noorden van de wijk Soesterkwartier; grofweg tussen de Noordewierweg (nabij Woonzorgcentrum de Puntenburg) via de Dollardstraat, Vreeland, Larixstraat en Enk tot aan de Soesterweg. Een groene long van 2,4 km lang met veel gebruikers zoals scholen, sportverenigingen, volkstuintjes, een dahliavereniging en een aantal woningen.

Podcast Januari 2020

 

Met Kees Hoogendijk (RTV Utrecht), Jeroen de Valk (Stad Amersfoort) en Eric van der Velden (De Stadsbron) – 19 januari 2020

Raadslid Noëlle Sanders speelde een belangrijke rol in de hoog opgelopen discussie over woningbouw in Park Schothorst. In de podcast Stadhuisplein blikt zij terug en kijkt ze vooruit: hoe nu verder met de woningbouw in Amersfoort?

Toegift: https://www.destadsbron.nl/nl/Grimlach_38  Grimlachjes van Arjeh Kalmann

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann