Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.)  

Beste Nieuwsbriefontvangers – bij de vorige nieuwsbrief (216) is het een beetje misgegaan. Sommigen van u hebben deze niet ontvangen. Het zij zo. De tijd gaat verder. Ik probeer deze nieuwsbrief nu in kleinere hoeveelheden te verzenden. Op hoop van zegen. Ik zal me wel gaan beperken en minder plaatjes in de mail opnemen. Zodat het ook wat overzichtelijker wordt. Deze keer niet zo veel nieuws over de wijk. Volgende keer beter.

20 JAN

Masterclass Onderzoeksjournalistiek

Op zaterdag 25 januari geeft Siem Eikelenboom een masterclass Onderzoeksjournalistiek voor iedereen met interesse in de journalistiek. Siem werkt bij Follow the Money en weet als geen ander hoe je de onderste steen naar boven haalt. Wil je mee doen? Bekijk de video als voorbereiding en geef je op via tandenerin@destadsbron.nl. 

Persoonlijke Oproep

Wie heeft wel eens iets gehoord over mevrouw Ernestine Laugel, of kent mensen die haar persoonlijk hebben gekend

Bericht in het Algemeen Handelsblad, 30-09-1946:

Ik doe onderzoek naar het leven en werken van Ernestine Laugel. Ik zou graag een artikel over haar willen schrijven over haar bijzondere leven maar ik wil dat zo zorgvuldig mogelijk doen en mis nog wat informatie die nodig is om haar goed voor het daglicht te brengen.

Wat ik o.a. al weet van mevrouw Laugel is het volgende

Ernestine Laugel is op 2 augustus 1863 geboren in Boulay (Elsas Lotharingen).  Mevrouw Laugel komt voor mij het eerst in beeld dank  zij een bericht in de  Gooi en Eemlander  (Bussum) in 1898, waarin meegedeeld wordt dat mej. E. Laugel alhier met goed gevolg het examen afgelegd voor de Franse taal M. 0., acte A.

Ik veronderstel dat zij Franse les heeft gegeven aan de (kost)school van mevrouw A.C.H. (Anna) Roodhuijzen aan de Graaf Wichmanlaan te Bussum, want in 1910 vestigen de dames Roodhuijzen en Laugel zich samen in Amersfoort. Ze wonen eerst in een huis aan de Wijerstraat en later verhuizen de dames naar de Bekensteinselaan. Mevrouw Roodhuijzen overlijdt in 1923 en wordt dan begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg. De dames Roodhuijzen en Laugel zijn redelijk actief geweest in Amersfoort. Zo ontleen ik aan een bericht in de Amersfoortse courant van 7 juli 1919 het bericht dat op 6 juli de herdenking plaatsvond in Amicitia van de 25-jarige beweging voor het Vrouwenkiesrecht “die druk en in hoofdzaak door dames is bezocht”. Verder staat er in het artikel: “Op de bijeenkomst trad A.C.H. Roodhuijzen naar voren die in ’t openingswoord een terugblik wierp op het tijdperk, toen het Vrouwenkiesrecht nog in een stadium verkeerde van verachting en bespotting . “ Vervolgens wordt nog meegedeeld dat mevrouw Roodhuijzen een eresaluut bracht aan Aletta Jacobs.

Na het overlijden van Anna Roodhuijzen bleef Ernestine actief.  In het Amersfoorts Dagblad/De Eemlander staat bijvoorbeeld de volgende advertentie: “Op 12-12-1937 geeft E. Laugel, Professeur de francais a Amersfoort – Voor het genootschap Nederland-Frankrijk (Theosofische loge Regentesselaan) een lezing over George Duhamel, Sa Vie – Son oeuvre .” Mevrouw Laugel is op 1 oktober 1946 begraven te Amersfoort op de Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg. Gezien de grafsteen zijn Anna Roodhuijzen en Ernestine Laugel bij elkaar in één graf begraven.

Ik houd mij graag aanbevolen voor nieuwe informatie over mevrouw Ernestine Laugel.
Bij voorbaat dank,
Joke Sickmann 033 4611474   j.sickmann@planet.nl

Wijkmuseum zaterdag 25 januari 11.00-16.00 uur  –  St. Bonifaciusstraat 61

In de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort expositie “Oude accessoires” .

Start Jaaropleiding Permacultuur – vanaf zaterdag 25 januari – 10:00 [Kantoor De WAR]

Op 25 Januari 2020 begint onze jaaropleiding permacultuur weer op deze goed bereikbare centrale locatie midden in het land, Amersfoort. Wil je je helemaal onderdompelen in permacultuur met een flinke hoeveelheid contact-uren? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou! Als extra bonus krijg je bij deze opleiding volledige toegang tot het gestructureerde lesmateriaal in onze webschool, inclusief de begeleidingsmogelijkheden! Verder zijn er excursies en gastdocenten.  Hoofddocent Maranke Spoor
Voor meer informatie & inschrijven kun je contact opnemen met maranke@PermacultuurOnderwijs.nl Met Jokerdagen/excursies/en gastlessen van Chantal van Genderen van Voedselbos Nieuwe Erven  Meer info: permacultuuronderwijs.nl.

Meetkoppel’20

Zaterdag 25 en zondag 26 januari – De WAR, Amersfoort

Deze week vindt alweer de tweede editie van Meetkoppel plaats, het jaarlijkse citizen science evenement voor iedereen die zelf zijn/haar leefomgeving meet, sterren kijkt, beestjes telt, data schraapt enz. Er komende verschillende groepen en mensen uit het hele land bij elkaar, en ook dit jaar zijn er weer mensen van Meet je Stad in Noorwegen bij.

Op het programma staat al een heel mooie lijst van workshops, lezingen, demonstraties, brainstorms en hackathons, waaraan je nog je eigen bijdrage toe kunt voegen. Want zo werkt Meetkoppel: iedereen die iets bij kan dragen aan het programma kan het er zelf op zetten. Begin volgende week maken we van alle bijdragen een blokkenschema met tijden en locaties. Samen maken we zo ons eigen DIY science festival.

Er zijn onder andere al workshops android sensor app programmeren voor beginners, een DIY spectrometer bouwen, een hackathon voor een drijvende watersensor, een demonstratie van een energieleverende plant die met een satelliet communiceert, een les in hoe je TTN-mapper kunt gebruiken, en verschillende presentaties van meetprojecten door het hele land. Zie koppelting.org/en/meetkoppel20.

Meetkoppel is op zaterdag 25 en zondag 26 januari van 10:00 tot 17:00, met een extra expertsessie op vrijdag 24 januari om 10 uur, waarin we gaan proberen een Meet je Stad sensor te laten communiceren met de satelliet van Lacuna Space.

Geef je op via koppelting.org/en/meetkoppel20/signup, zodat we weten hoeveel lunch en ontbijt we moeten bestellen! Meetkoppel is pay-what-you-want, dus bepaal zelf je bijdrage.

Wat is De WAR?

De WAR is het huis van ondermeer de Spullenmannen, het Transitielab, het Repair Cafe, FabLab Amersfoort, Studium Generale Amersfoort en Universiteit Amersfoort. U kunt De WAR ook volgen via www.twitter.com/uitdewar en op facebook.
De WAR is een open laboratorium in de voormalige kleurstoffabriek van Warner & Jenkinson te Amersfoort. Uitvinders en kunstenaars vinden er een werkplaats, kennis en een plek voor experimenten. Starters vinden er een betaalbaar kantoor samen met andere creatieve ondernemers. Publiek is er getuige van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap, innovatie en duurzaamheid. Je kunt De WAR vinden op Geldersestraat 6 in Amersfoort.

NIEUWSBERICHTEN OVER AMERSFOORT WEST verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.) Deze brief wordt al sinds 2015 verzonden. Het is best mogelijk dat u geen interesse heeft of om andere redenen geen bericht wilt ontvangen. Stuur dan dit mailtje gewoon even terug. Dan verwijder ik uw adres. De verzameling adressen voor deze nieuwsbrief gebruik ik-als-particulier alleen om deze nieuwsbrief via bcc-adressering te verspreiden. Genoemde verzameling adressen gebruik ik niet voor andere doeleinden. Ik houd me aanbevolen voor uw tips om het nog beter te doen. Heeft u toepasselijk nieuws waarvan u vindt dat meer mensen dat zouden moeten weten? ik stuur het graag voor u door. 

Bij voorbaat dank voor reacties, met vriendelijke groet, Joke Sickmann